Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2423z5a din data:07/06/2024

Inapoi

Actualizarea 2423z5a

1. HOTĂRÂRE 596 06/06/2024
 HOTĂRÂRE nr. 596 din 6 iunie 2024
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire şi dotare Complex Sportiv-Stadion Municipal 1 Mai, municipiul Slatina, bd. Sfântul Constantin Brâncoveanu nr. 1, judeţul Olt"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iunie 2024

2. ORD DE URGENŢĂ 57 06/06/2024
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 6 iunie 2024
pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

3. HOTĂRÂRE 598 06/06/2024
 HOTĂRÂRE nr. 598 din 6 iunie 2024
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

4. HOTĂRÂRE 599 06/06/2024
 HOTĂRÂRE nr. 599 din 6 iunie 2024
pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 13 iunie 2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

5. HOTĂRÂRE 600 06/06/2024
 HOTĂRÂRE nr. 600 din 6 iunie 2024
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

6. HOTĂRÂRE 601 06/06/2024
 HOTĂRÂRE nr. 601 din 6 iunie 2024
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

7. HOTĂRÂRE 602 06/06/2024
 HOTĂRÂRE nr. 602 din 6 iunie 2024
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

8. DECIZIE 186 06/06/2024
 DECIZIE nr. 186 din 6 iunie 2024
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Anca Ioana Urda a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

9. DECIZIE 187 06/06/2024
 DECIZIE nr. 187 din 6 iunie 2024
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lăcrimioara Poduţ-Florian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

10. DECIZIE 188 06/06/2024
 DECIZIE nr. 188 din 6 iunie 2024
privind desemnarea domnului Dragoş Mihai Hotea, secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de coordonator al Comitetului interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură 2024-2027

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

11. ORDIN 231 06/06/2024
 ORDIN nr. 231 din 6 iunie 2024
pentru modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

12. LEGE 178 05/06/2024
 LEGE nr. 178 din 5 iunie 2024
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

13. DECRET 921 05/06/2024
 DECRET nr. 921 din 5 iunie 2024
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

14. METODOLOGIE 03/06/2024
 METODOLOGIE-CADRU din 3 iunie 2024
privind înfiinţarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate cu statut de unităţi-pilot

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 6 iunie 2024

15. ORDIN 1048 31/05/2024
 ORDIN nr. 1.048 din 31 mai 2024
pentru aprobarea Procedurii de eliberare a unor adeverinţe de către organul fiscal central, în cazul persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iunie 2024

16. HOTĂRÂRE 576 30/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 576 din 30 mai 2024
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilului proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti km 0 + 000-km 100 + 900", sector Centura Nord km 0 + 000-km 52 + 770, Lot 2 km 20 + 000-km 39 + 000

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iunie 2024

17. HOTĂRÂRE 593 30/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 593 din 30 mai 2024
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iunie 2024

18. HOTĂRÂRE 594 30/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 594 din 30 mai 2024
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iunie 2024

19. ANEXĂ 29/05/2024
 ANEXĂ din 29 mai 2024
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 518 bis din 4 iunie 2024

20. ANEXĂ 29/05/2024
 ANEXĂ din 29 mai 2024
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 518 bis din 4 iunie 2024

21. ORDIN 112 29/05/2024
 ORDIN nr. M.112 din 29 mai 2024
privind stabilirea condiţiilor şi a procedurii de luare în evidenţă într-o instituţie de învăţământ superior militar a studenţilor şcolarizaţi în instituţii civile de învăţământ superior, pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iunie 2024

22. ORDIN 113 29/05/2024
 ORDIN nr. M.113 din 29 mai 2024
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iunie 2024

23. METODOLOGIE 29/05/2024
 METODOLOGIE-CADRU din 29 mai 2024
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iunie 2024

24. ORDIN 1148 29/05/2024
 ORDIN nr. 1.148 din 29 mai 2024
privind aprobarea derogării pentru unele exemplare din specia fazan (Phasianus colchicus)

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

25. ORDIN 1078 27/05/2024
 ORDIN nr. 1.078 din 27 mai 2024
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - aparat central şi unităţi subordonate, aferente tranşelor cu data scadentă în anul 2024

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iunie 2024

26. ORDIN 1089 17/05/2024
 ORDIN nr. 1.089 din 17 mai 2024
pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele exemplare din specia pelican creţ (Pelecanus crispus)

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iunie 2024

27. DECIZIE 87 21/02/2024
 DECIZIA nr. 87 din 21 februarie 2024
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

28. DECIZIE 72 01/02/2024
 DECIZIA nr. 72 din 1 februarie 2024
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (6) şi ale art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale art. 471 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iunie 2024

29. DECIZIE 46 30/01/2024
 DECIZIA nr. 46 din 30 ianuarie 2024
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 458 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iunie 2024

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty