Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2424z1a din data:10/06/2024

Inapoi

Actualizarea 2424z1a

1. DECIZIE 189 07/06/2024
 DECIZIE nr. 189 din 7 iunie 2024
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Pârvu Dumitru-Viorel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

2. DECIZIE 190 07/06/2024
 DECIZIE nr. 190 din 7 iunie 2024
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Ioniţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

3. DECRET 928 07/06/2024
 DECRET nr. 928 din 7 iunie 2024
privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea în funcţia de procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iunie 2024

4. DECRET 929 07/06/2024
 DECRET nr. 929 din 7 iunie 2024
privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea în funcţia de procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iunie 2024

5. DECRET 930 07/06/2024
 DECRET nr. 930 din 7 iunie 2024
privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea în funcţia de procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iunie 2024

6. DECRET 931 07/06/2024
 DECRET nr. 931 din 7 iunie 2024
privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea în funcţia de procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iunie 2024

7. DECRET 932 07/06/2024
 DECRET nr. 932 din 7 iunie 2024
privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea în funcţia de procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iunie 2024

8. DECRET 933 07/06/2024
 DECRET nr. 933 din 7 iunie 2024
privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea în funcţia de procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iunie 2024

9. DECRET 934 07/06/2024
 DECRET nr. 934 din 7 iunie 2024
privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea în funcţia de procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iunie 2024

10. DECRET 935 07/06/2024
 DECRET nr. 935 din 7 iunie 2024
privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea în funcţia de procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iunie 2024

11. HOTĂRÂRE 20 07/06/2024
 HOTĂRÂRE nr. 20 din 7 iunie 2024
pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 18/2024 privind numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul României

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iunie 2024

12. HOTĂRÂRE 218 07/06/2024
 HOTĂRÂRE nr. 218H din 7 iunie 2024
privind interpretarea dispoziţiilor art. 18 alin. (4) şi art. 60 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 42 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iunie 2024

13. HOTĂRÂRE 603 06/06/2024
 HOTĂRÂRE nr. 603 din 6 iunie 2024
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Drum Expres Focşani-Brăila", judeţele Vrancea şi Brăila

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

14. HOTĂRÂRE 604 06/06/2024
 HOTĂRÂRE nr. 604 din 6 iunie 2024
privind înfiinţarea Spitalului din bulevardul Timişoara nr. 101E, sectorul 6, municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

15. ORD DE URGENŢĂ 58 06/06/2024
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 6 iunie 2024
pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iunie 2024

16. ORD DE URGENŢĂ 59 06/06/2024
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 iunie 2024
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi alte măsuri fiscale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 7 iunie 2024

17. ORDIN 1005 05/06/2024
 ORDIN nr. 1.005 din 5 iunie 2024
privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, în perioada iunie-iulie 2024

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

18. ORDIN 3202 05/06/2024
 ORDIN nr. 3.202 din 5 iunie 2024
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iunie 2024

19. ORDIN 2145 03/06/2024
 ORDIN nr. 2.145 din 3 iunie 2024
privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Baupark - S.R.L.

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 7 iunie 2024

20. ORDIN 1183 31/05/2024
 ORDIN nr. 1.183 din 31 mai 2024
privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse ce conţin gaze florurate cu efect de seră în stare pură sau sub formă de amestecuri, precum şi echipamente care conţin gazele respective

EMITENT: Autoritatea Vamală Română
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

21. ORDIN 1184 31/05/2024
 ORDIN nr. 1.184 din 31 mai 2024
pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice

EMITENT: Autoritatea Vamală Română
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

22. ORDIN 1129 31/05/2024
 ORDIN nr. 1.129 din 31 mai 2024
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, precum şi pentru prelungirea valabilităţii programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean şi a licenţelor de traseu aferente, stabilită prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.300/2023

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 7 iunie 2024

23. HOTĂRÂRE 595 30/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 595 din 30 mai 2024
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil, revocarea dreptului de administrare al Parohiei "Sfânta Maria - Herăstrău" din Bucureşti, sectorul 1, asupra acestui bun şi darea lui în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a parohiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

24. ORDIN 700 30/05/2024
 ORDIN nr. 700 din 30 mai 2024
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iunie 2024

25. RECTIFICARE 572 30/05/2024
 RECTIFICARE nr. 572 din 30 mai 2024
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 572/2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iunie 2024

26. HOTĂRÂRE 33 27/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 33 din 27 mai 2024
privind modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

27. CONTRACT MUNCĂ 857 13/05/2024
 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 857 din 13 mai 2024
negociat la nivelul sectorului de negociere colectivă "40. Activităţi bancare", înregistrat la M.M.S.S.-D.D.S.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 4 din 7 iunie 2024

28. DECIZIE 20 22/04/2024
 DECIZIA nr. 20 din 22 aprilie 2024
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 169, art. 174, art. 180 din Legea nr. 85/2014

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 7 iunie 2024

29. RECTIFICARE 319 27/03/2024
 RECTIFICARE nr. 319 din 27 martie 2024
referitoare la Ordinul ministrului energiei nr. 319/2024

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iunie 2024

30. DECIZIE 35 30/01/2024
 DECIZIA nr. 35 din 30 ianuarie 2024
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iunie 2024

31. DECIZIE 656 28/11/2023
 DECIZIA nr. 656 din 28 noiembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 şi ale art. 223 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

JURISPRUDENTA

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty