Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Actualizarea 2424z2a din data:11/06/2024

Inapoi

Actualizarea 2424z2a

1. DECRET 938 10/06/2024
 DECRET nr. 938 din 10 iunie 2024
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 540 din 10 iunie 2024

2. DECRET 939 10/06/2024
 DECRET nr. 939 din 10 iunie 2024
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 540 din 10 iunie 2024

3. DECRET 940 10/06/2024
 DECRET nr. 940 din 10 iunie 2024
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 540 din 10 iunie 2024

4. LEGE 179 07/06/2024
 LEGE nr. 179 din 7 iunie 2024
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

5. DECRET 925 07/06/2024
 DECRET nr. 925 din 7 iunie 2024
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

6. LEGE 180 07/06/2024
 LEGE nr. 180 din 7 iunie 2024
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2024 pentru modificarea art. 35^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

7. DECRET 926 07/06/2024
 DECRET nr. 926 din 7 iunie 2024
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2024 pentru modificarea art. 35^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

8. LEGE 181 07/06/2024
 LEGE nr. 181 din 7 iunie 2024
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

9. DECRET 927 07/06/2024
 DECRET nr. 927 din 7 iunie 2024
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

10. ORDIN 1033 07/06/2024
 ORDIN nr. 1.033 din 7 iunie 2024
privind prospectele operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii iunie 2024

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 539 din 10 iunie 2024

11. HOTĂRÂRE 607 06/06/2024
 HOTĂRÂRE nr. 607 din 6 iunie 2024
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 2023 şi la Paris la 25 martie 2024 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea Proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

12. HOTĂRÂRE 610 06/06/2024
 HOTĂRÂRE nr. 610 din 6 iunie 2024
privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare asupra Societăţii ROMAERO - S.A. Bucureşti - în insolvenţă, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

13. HOTĂRÂRE 611 06/06/2024
 HOTĂRÂRE nr. 611 din 6 iunie 2024
privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

14. ORD DE URGENŢĂ 60 06/06/2024
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 6 iunie 2024
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 539 din 10 iunie 2024

15. HOTĂRÂRE 608 06/06/2024
 HOTĂRÂRE nr. 608 din 6 iunie 2024
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor în materia pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 540 din 10 iunie 2024

16. ORDIN 228 05/06/2024
 ORDIN nr. 228 din 5 iunie 2024
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 105/2023 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, documentelor justificative, condiţiilor şi modului de implementare a intervenţiilor aferente sectorului apicol prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

17. ORDIN 981 03/06/2024
 ORDIN nr. 981 din 3 iunie 2024
cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 539 din 10 iunie 2024

18. ORDIN 649 29/05/2024
 ORDIN nr. 649 din 29 mai 2024
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

19. DECIZIE 26 20/05/2024
 DECIZIA nr. 26 din 20 mai 2024
referitoare la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1^1) din Legea nr. 77/2016, raportat la art. 970 din Codul civil de la 1864 şi art. 1.271 din Codul civil

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 539 din 10 iunie 2024

20. DECIZIE 138 19/03/2024
 DECIZIA nr. 138 din 19 martie 2024
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 540 din 10 iunie 2024

21. DECIZIE 57 01/02/2024
 DECIZIA nr. 57 din 1 februarie 2024
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) cuprinse în titlul X din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 539 din 10 iunie 2024

22. AMENDAMENT 23/11/2023
 AMENDAMENT din 23 noiembrie 2023
convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea Proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România"

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iunie 2024

JURISPRUDENTA
23. SENTINTA 3102 28/11/2019
 SENTINTA nr. 3102 din 28 noiembrie 2019
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA CAMPULUNG


24. SENTINTA 3091 25/10/2019
 SENTINTA nr. 3091 din 25 octombrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


25. SENTINTA 15760 20/11/2019
 SENTINTA nr. 15760 din 20 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


26. SENTINTA 1729 05/12/2019
 SENTINTA nr. 1729 din 05 decembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA URZICENI


27. DECIZIE 2336 18/12/2019
 DECIZIE nr. 2336 din 18 decembrie 2019
actiune în raspundere patrimoniala
CURTEA DE APEL ALBA IULIA


28. SENTINTA 274 05/11/2019
 SENTINTA nr. 274 din 05 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI


29. SENTINTA 1506 23/10/2019
 SENTINTA nr. 1506 din 23 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN


30. DECIZIE 492 11/12/2019
 DECIZIE nr. 492 din 11 decembrie 2019
înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului
CURTEA DE APEL ALBA IULIA


31. DECIZIE 1079 17/10/2019
 DECIZIE nr. 1079 din 17 octombrie 2019
ucidere din culpa (art.192 NCP)
CURTEA DE APEL TIMISOARA


32. SENTINTA 7144 11/11/2019
 SENTINTA nr. 7144 din 11 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU JIU


33. DECIZIE 532 04/11/2019
 DECIZIE nr. 532 din 04 noiembrie 2019
contestatie decizie de concediere
CURTEA DE APEL TARGU MURES


34. SENTINTA 9793 30/10/2019
 SENTINTA nr. 9793 din 30 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRASOV


35. SENTINTA 8733 08/11/2019
 SENTINTA nr. 8733 din 08 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI


36. SENTINTA 1175 05/11/2019
 SENTINTA nr. 1175 din 05 noiembrie 2019
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)
TRIBUNALUL HUNEDOARA


37. DECIZIE 1497 12/11/2019
 DECIZIE nr. 1497 din 12 noiembrie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


38. DECIZIE 16 28/01/2020
 DECIZIE nr. 16 din 28 ianuarie 2020
dizolvare societate (registrul comertului)
TRIBUNALUL IASI


39. SENTINTA 844 31/01/2020
 SENTINTA nr. 844 din 31 ianuarie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA CONSTANTA


40. SENTINTA 9373 23/12/2019
 SENTINTA nr. 9373 din 23 decembrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


41. SENTINTA 87 26/02/2020
 SENTINTA nr. 87 din 26 februarie 2020
cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
TRIBUNALUL PRAHOVA


42. DECIZIE 1436 04/12/2019
 DECIZIE nr. 1436 din 04 decembrie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI


43. SENTINTA 72 06/03/2020
 SENTINTA nr. 72 din 06 martie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL BRAILA


44. SENTINTA 38 11/03/2020
 SENTINTA nr. 38 din 11 martie 2020
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)
JUDECATORIA LUDUS


45. DECIZIE 1540 10/10/2019
 DECIZIE nr. 1540 din 10 octombrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL CLUJ


46. SENTINTA 311 05/03/2020
 SENTINTA nr. 311 din 05 martie 2020
pretentii
JUDECATORIA FAGARAS


47. SENTINTA 2191 01/04/2020
 SENTINTA nr. 2191 din 01 aprilie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


48. SENTINTA 1881 05/05/2020
 SENTINTA nr. 1881 din 05 mai 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI


49. SENTINTA 2090 25/05/2020
 SENTINTA nr. 2090 din 25 mai 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI


50. DECIZIE 115 18/06/2020
 DECIZIE nr. 115 din 18 iunie 2020
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)
TRIBUNALUL SATU MARE


51. SENTINTA 2317 15/06/2020
 SENTINTA nr. 2317 din 15 iunie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


52. DECIZIE 491 07/07/2020
 DECIZIE nr. 491 din 07 iulie 2020
refuz solutionare cerere
CURTEA DE APEL PLOIESTI


53. SENTINTA 1625 17/07/2020
 SENTINTA nr. 1625 din 17 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPINA


54. SENTINTA 2834 07/07/2020
 SENTINTA nr. 2834 din 07 iulie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA PITESTI


55. DECIZIE 353 30/07/2020
 DECIZIE nr. 353 din 30 iulie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BRAILA


56. DECIZIE 582 20/07/2020
 DECIZIE nr. 582 din 20 iulie 2020
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL OLT


57. DECIZIE 473 01/07/2020
 DECIZIE nr. 473 din 01 iulie 2020
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL PLOIESTI


58. INCHEIERE 6770 21/07/2020
 INCHEIERE nr. 6770 din 21 iulie 2020
cerere necontencioasa
JUDECATORIA TIMISOARA


59. SENTINTA 76 22/09/2020
 SENTINTA nr. 76 din 22 septembrie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA RUPEA


60. SENTINTA 6605 05/10/2020
 SENTINTA nr. 6605 din 05 octombrie 2020
pretentii
JUDECATORIA BRASOV


61. SENTINTA 2312 19/10/2020
 SENTINTA nr. 2312 din 19 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPULUNG


62. INCHEIERE 3022 23/09/2020
 INCHEIERE nr. 3022 din 23 septembrie 2020
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)
JUDECATORIA BAIA MARE


63. SENTINTA 1674 24/09/2020
 SENTINTA nr. 1674 din 24 septembrie 2020
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)
JUDECATORIA ARAD


64. SENTINTA 4612 18/09/2020
 SENTINTA nr. 4612 din 18 septembrie 2020
pensie întretinere
JUDECATORIA FOCSANI


65. SENTINTA 8227 22/10/2020
 SENTINTA nr. 8227 din 22 octombrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA


66. SENTINTA 146 05/10/2020
 SENTINTA nr. 146 din 05 octombrie 2020
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)
JUDECATORIA TURNU MAGURELE


67. SENTINTA 1552 08/10/2020
 SENTINTA nr. 1552 din 08 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA DEVA


68. SENTINTA 6843 30/10/2020
 SENTINTA nr. 6843 din 30 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA PLOIESTI


69. DECIZIE 358 04/11/2020
 DECIZIE nr. 358 din 04 noiembrie 2020
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)
TRIBUNALUL GIURGIU


70. SENTINTA 881 05/11/2020
 SENTINTA nr. 881 din 05 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA BICAZ


71. SENTINTA 9651 04/11/2020
 SENTINTA nr. 9651 din 04 noiembrie 2020
ordin de protectie
JUDECATORIA CONSTANTA


72. SENTINTA 849 30/10/2020
 SENTINTA nr. 849 din 30 octombrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL CONSTANTA


73. SENTINTA 7043 09/11/2020
 SENTINTA nr. 7043 din 09 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PLOIESTI


74. SENTINTA 4074 30/09/2020
 SENTINTA nr. 4074 din 30 septembrie 2020
uzucapiune
JUDECATORIA BUZAU


75. SENTINTA 6357 14/12/2020
 SENTINTA nr. 6357 din 14 decembrie 2020
fond funciar
JUDECATORIA TARGU JIU


76. SENTINTA 9370 05/11/2020
 SENTINTA nr. 9370 din 05 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CRAIOVA


77. SENTINTA 2778 20/11/2020
 SENTINTA nr. 2778 din 20 noiembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA VASLUI


78. SENTINTA 35 06/01/2021
 SENTINTA nr. 35 din 06 ianuarie 2021
actiune in raspundere delictuala
JUDECATORIA TARGU MURES


79. SENTINTA 11228 29/12/2020
 SENTINTA nr. 11228 din 29 decembrie 2020
validare poprire
JUDECATORIA BUFTEA


80. DECIZIE 1235 12/10/2020
 DECIZIE nr. 1235 din 12 octombrie 2020
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BUCURESTI


81. SENTINTA 325 15/01/2021
 SENTINTA nr. 325 din 15 ianuarie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA CONSTANTA


82. SENTINTA 10085 23/11/2020
 SENTINTA nr. 10085 din 23 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA CRAIOVA


83. SENTINTA 216 22/02/2021
 SENTINTA nr. 216 din 22 februarie 2021
deschiderea procedurii la cererea debitorului
TRIBUNALUL BRASOV


84. SENTINTA 124 09/02/2021
 SENTINTA nr. 124 din 09 februarie 2021
pretentii
JUDECATORIA CAMPENI


85. SENTINTA 226 05/03/2021
 SENTINTA nr. 226 din 05 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA VASLUI


86. DECIZIE 400 10/03/2021
 DECIZIE nr. 400 din 10 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL IALOMITA


87. DECIZIE 128 09/03/2021
 DECIZIE nr. 128 din 09 martie 2021
închiderea procedurii
CURTEA DE APEL TIMISOARA


88. SENTINTA 312 19/02/2021
 SENTINTA nr. 312 din 19 februarie 2021
recalculare pensie
TRIBUNALUL VALCEA


89. SENTINTA 467 17/02/2021
 SENTINTA nr. 467 din 17 februarie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL PRAHOVA


90. SENTINTA 907 10/02/2021
 SENTINTA nr. 907 din 10 februarie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


91. SENTINTA 116 25/02/2021
 SENTINTA nr. 116 din 25 februarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA DEJ


92. SENTINTA 412 23/03/2021
 SENTINTA nr. 412 din 23 martie 2021
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA CRAIOVA


93. SENTINTA 292 16/03/2021
 SENTINTA nr. 292 din 16 martie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PANCIU


94. DECIZIE 1005 20/11/2020
 DECIZIE nr. 1005 din 20 noiembrie 2020
ultrajul (art.257 NCP)
CURTEA DE APEL CONSTANTA


95. SENTINTA 2978 26/11/2020
 SENTINTA nr. 2978 din 26 noiembrie 2020
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL BUCURESTI


96. SENTINTA 4665 22/04/2021
 SENTINTA nr. 4665 din 22 aprilie 2021
validare poprire
JUDECATORIA CONSTANTA


97. DECIZIE 118 04/05/2021
 DECIZIE nr. 118 din 04 mai 2021
dizolvare societate
TRIBUNALUL BRAILA


98. DECIZIE 1605 22/03/2021
 DECIZIE nr. 1605 din 22 martie 2021
drepturi banesti
CURTEA DE APEL BUCURESTI


99. SENTINTA 463 11/05/2021
 SENTINTA nr. 463 din 11 mai 2021
radiere
TRIBUNALUL DAMBOVITA


100. SENTINTA 406 27/04/2021
 SENTINTA nr. 406 din 27 aprilie 2021
calcul drepturi salariale
TRIBUNALUL COVASNA


101. SENTINTA 715 22/04/2021
 SENTINTA nr. 715 din 22 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ALESD


102. DECIZIE 364 07/05/2021
 DECIZIE nr. 364 din 07 mai 2021
pretentii
TRIBUNALUL SIBIU


103. SENTINTA 447 18/05/2021
 SENTINTA nr. 447 din 18 mai 2021
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)
JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI


104. SENTINTA 89 04/05/2021
 SENTINTA nr. 89 din 04 mai 2021
uzul de fals (art.323 NCP)
JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE


105. SENTINTA 585 12/05/2021
 SENTINTA nr. 585 din 12 mai 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL ARAD


106. DECIZIE 13 02/06/2021
 DECIZIE nr. 13 din 02 iunie 2021
pretentii
TRIBUNALUL GALATI


107. SENTINTA 478 20/07/2021
 SENTINTA nr. 478 din 20 iulie 2021
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL HARGHITA


108. SENTINTA 7994 14/07/2021
 SENTINTA nr. 7994 din 14 iulie 2021
reziliere contract
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


109. SENTINTA 356 18/02/2021
 SENTINTA nr. 356 din 18 februarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA VASLUI


110. DECIZIE 226 31/05/2021
 DECIZIE nr. 226 din 31 mai 2021
actiune în constatare
CURTEA DE APEL PLOIESTI


111. DECIZIE 99 19/05/2021
 DECIZIE nr. 99 din 19 mai 2021
Comisie rogatorie internationala
TRIBUNALUL BRASOV


112. SENTINTA 5406 10/06/2021
 SENTINTA nr. 5406 din 10 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


113. DECIZIE 714 05/05/2021
 DECIZIE nr. 714 din 05 mai 2021
legea 10/2001
TRIBUNALUL BUCURESTI


114. DECIZIE 1533 29/06/2021
 DECIZIE nr. 1533 din 29 iunie 2021
amenda pentru neexecutarea hotarârii judecatoresti (art.24 din Legea nr.554/2004 )
CURTEA DE APEL BUCURESTI


115. SENTINTA 1323 14/07/2021
 SENTINTA nr. 1323 din 14 iulie 2021
contestatie act administrativ fiscal
TRIBUNALUL CONSTANTA


116. DECIZIE 320 06/09/2021
 DECIZIE nr. 320 din 06 septembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL BRASOV


117. SENTINTA 7968 10/09/2021
 SENTINTA nr. 7968 din 10 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


118. SENTINTA 113 14/09/2021
 SENTINTA nr. 113 din 14 septembrie 2021
infractiuni la legea privind marcile si indicatiile geografice (Legea 84/1998)
JUDECATORIA ADJUD


119. SENTINTA 9962 13/09/2021
 SENTINTA nr. 9962 din 13 septembrie 2021
ordin de protectie
JUDECATORIA CONSTANTA


120. SENTINTA 6721 14/07/2021
 SENTINTA nr. 6721 din 14 iulie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


121. SENTINTA 5073 03/09/2021
 SENTINTA nr. 5073 din 03 septembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA PITESTI


122. DECIZIE 988 01/10/2021
 DECIZIE nr. 988 din 01 octombrie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


123. DECIZIE 4009 07/09/2021
 DECIZIE nr. 4009 din 07 septembrie 2021
pretentii
CURTEA DE APEL BUCURESTI


124. DECIZIE 390 28/09/2021
 DECIZIE nr. 390 din 28 septembrie 2021
actiune in raspundere delictuala
CURTEA DE APEL BRASOV


125. DECIZIE 1266 14/09/2021
 DECIZIE nr. 1266 din 14 septembrie 2021
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CONSTANTA


126. DECIZIE 720 14/09/2021
 DECIZIE nr. 720 din 14 septembrie 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL MEHEDINTI


127. SENTINTA 983 16/02/2021
 SENTINTA nr. 983 din 16 februarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


128. INCHEIERE 9546 22/09/2021
 INCHEIERE nr. 9546 din 22 septembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


129. SENTINTA 735 22/09/2021
 SENTINTA nr. 735 din 22 septembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA STREHAIA


130. SENTINTA 4291 26/10/2021
 SENTINTA nr. 4291 din 26 octombrie 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
JUDECATORIA SUCEAVA


131. SENTINTA 950 24/09/2021
 SENTINTA nr. 950 din 24 septembrie 2021
succesiune
JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI


132. SENTINTA 1269 22/10/2021
 SENTINTA nr. 1269 din 22 octombrie 2021
pretentii
TRIBUNALUL SUCEAVA


133. SENTINTA 2726 01/10/2021
 SENTINTA nr. 2726 din 01 octombrie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA BOTOSANI


134. INCHEIERE 1237 26/11/2021
 INCHEIERE nr. 1237 din 26 noiembrie 2021
ucidere din culpa (art.192 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI


135. DECIZIE 900 26/10/2021
 DECIZIE nr. 900 din 26 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VRANCEA


136. DECIZIE 769 29/10/2021
 DECIZIE nr. 769 din 29 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari
TRIBUNALUL GORJ


137. SENTINTA 224 22/11/2021
 SENTINTA nr. 224 din 22 noiembrie 2021
dizolvare societate
TRIBUNALUL BIHOR


138. SENTINTA 1638 16/12/2020
 SENTINTA nr. 1638 din 16 decembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA TULCEA


139. DECIZIE 3 11/01/2022
 DECIZIE nr. 3 din 11 ianuarie 2022
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)
TRIBUNALUL GORJ


140. SENTINTA 1379 14/12/2021
 SENTINTA nr. 1379 din 14 decembrie 2021
obligatia de a face
TRIBUNALUL PRAHOVA


141. DECIZIE 311 29/01/2019
 DECIZIE nr. 311 din 29 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI


142. SENTINTA 500 06/03/2019
 SENTINTA nr. 500 din 06 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TECUCI


143. DECIZIE 371 18/03/2019
 DECIZIE nr. 371 din 18 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BOTOSANI


144. SENTINTA 1432 10/05/2019
 SENTINTA nr. 1432 din 10 mai 2019
actiune în raspundere patrimoniala
TRIBUNALUL ILFOV


145. SENTINTA 2758 06/03/2019
 SENTINTA nr. 2758 din 06 martie 2019
actiune în constatare
JUDECATORIA CRAIOVA


146. DECIZIE 647 23/04/2019
 DECIZIE nr. 647 din 23 aprilie 2019
abuz în serviciu contra intereselor publice (art.248 C.p.)
CURTEA DE APEL CRAIOVA


147. DECIZIE 516 22/05/2019
 DECIZIE nr. 516 din 22 mai 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
CURTEA DE APEL SUCEAVA


148. DECIZIE 1574 18/04/2019
 DECIZIE nr. 1574 din 18 aprilie 2019
obligatia de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI


149. SENTINTA 1723 14/05/2019
 SENTINTA nr. 1723 din 14 mai 2019
alte cereri
CURTEA DE APEL BUCURESTI


150. SENTINTA 155 20/05/2019
 SENTINTA nr. 155 din 20 mai 2019
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)
CURTEA DE APEL TIMISOARA


151. SENTINTA 1259 15/05/2019
 SENTINTA nr. 1259 din 15 mai 2019
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


152. SENTINTA 4595 20/06/2019
 SENTINTA nr. 4595 din 20 iunie 2019
obligatia de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI


153. DECIZIE 2791 23/05/2019
 DECIZIE nr. 2791 din 23 mai 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL BUCURESTI


154. SENTINTA 1735 03/07/2019
 SENTINTA nr. 1735 din 03 iulie 2019
tâlharie (art.233 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI


155. SENTINTA 104 04/09/2019
 SENTINTA nr. 104 din 04 septembrie 2019
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)
CURTEA DE APEL PLOIESTI


156. SENTINTA 5458 05/09/2019
 SENTINTA nr. 5458 din 05 septembrie 2019
anulare act administrativ
TRIBUNALUL BUCURESTI


157. SENTINTA 5224 09/09/2019
 SENTINTA nr. 5224 din 09 septembrie 2019
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA GALATI


158. DECIZIE 1249 27/08/2019
 DECIZIE nr. 1249 din 27 august 2019
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL CLUJ


159. SENTINTA 924 20/08/2019
 SENTINTA nr. 924 din 20 august 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA CARANSEBES


160. SENTINTA 360 10/10/2019
 SENTINTA nr. 360 din 10 octombrie 2019
actiune în anulare
TRIBUNALUL BUZAU


161. SENTINTA 898 03/10/2019
 SENTINTA nr. 898 din 03 octombrie 2019
succesiune
JUDECATORIA BECLEAN


162. DECIZIE 1131 03/10/2019
 DECIZIE nr. 1131 din 03 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
TRIBUNALUL IASI


163. SENTINTA 5156 17/09/2019
 SENTINTA nr. 5156 din 17 septembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI


164. SENTINTA 8416 16/09/2019
 SENTINTA nr. 8416 din 16 septembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI


165. SENTINTA 2446 13/08/2019
 SENTINTA nr. 2446 din 13 august 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI


166. DECIZIE 451 30/07/2019
 DECIZIE nr. 451 din 30 iulie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN


167. SENTINTA 1000 11/06/2019
 SENTINTA nr. 1000 din 11 iunie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI


168. SENTINTA 2027 03/06/2019
 SENTINTA nr. 2027 din 03 iunie 2019
pretentii
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN


169. DECIZIE 810 23/05/2019
 DECIZIE nr. 810 din 23 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL MURES


170. DECIZIE 18 21/05/2019
 DECIZIE nr. 18 din 21 mai 2019
anulare act
TRIBUNALUL ALBA


171. SENTINTA 51 23/04/2019
 SENTINTA nr. 51 din 23 aprilie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA ALESD


172. SENTINTA 114 19/04/2019
 SENTINTA nr. 114 din 19 aprilie 2019
expropriere
TRIBUNALUL GORJ


173. SENTINTA 648 09/04/2019
 SENTINTA nr. 648 din 09 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA TARGU JIU


174. SENTINTA 2048 04/04/2019
 SENTINTA nr. 2048 din 04 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA BUFTEA


175. DECIZIE 933 03/04/2019
 DECIZIE nr. 933 din 03 aprilie 2019
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CRAIOVA


176. DECIZIE 907 03/04/2019
 DECIZIE nr. 907 din 03 aprilie 2019
drepturi banesti
CURTEA DE APEL CRAIOVA


177. SENTINTA 1992 21/03/2019
 SENTINTA nr. 1992 din 21 martie 2019
pretentii
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA


178. SENTINTA 631 18/03/2019
 SENTINTA nr. 631 din 18 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA GIURGIU


179. DECIZIE 277 21/02/2019
 DECIZIE nr. 277 din 21 februarie 2019
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL CLUJ


180. SENTINTA 922 14/02/2019
 SENTINTA nr. 922 din 14 februarie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA PITESTI


181. DECIZIE 23 17/01/2019
 DECIZIE nr. 23 din 17 ianuarie 2019
rectificare carte funciara
CURTEA DE APEL BRASOV


182. SENTINTA 5 09/01/2019
 SENTINTA nr. 5 din 09 ianuarie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI


183. DECIZIE 922 05/12/2019
 DECIZIE nr. 922 din 05 decembrie 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL ORADEA


iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty