Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 0 din data: 19/11/2020

Inapoi
1.COMUNICAT 19/11/2020
 COMUNICAT din 19 noiembrie 2020
privind stailirea pedepsei în cazul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 19 noiembrie 2020
2.COMUNICAT 18/11/2020
 COMUNICAT din 18 noiembrie 2020
privind alăturarea acţiunii civile în procesul penal după finalizarea procedurii de cameră preliminară

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 noiembrie 2020
3.COMUNICAT 17/11/2020
 COMUNICAT din 17 noiembrie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58^1 din Legea nr. 360/2002, dispoziţie care prevede atenţionarea poliţistului realizată cu scopul prevenirii săvârşirii de abateri disciplinare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 noiembrie 2020
4.COMUNICAT 13/11/2020
 COMUNICAT din 13 noiembrie 2020
privind drepturile salariale reprezentate de gradaţia de merit şi majorarea de 10% a salariului de bază de care beneficiază personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 noiembrie 2020
5.COMUNICAT 09/11/2020
 COMUNICAT din 9 noiembrie 2020
privind calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia în cazul în care, prin aceeaşi hotărâre, se soluţionează mai multe cereri principale, dintre care unele sunt supuse numai apelului, iar altele atât apelului, cât şi recursului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 noiembrie 2020
6.COMUNICAT 09/11/2020
 COMUNICAT din 9 noiembrie 2020
privind situaţia premisă şi subiectul activ în cazul infracţiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 noiembrie 2020
7.COMUNICAT 06/11/2020
 COMUNICAT din 6 noiembrie 2020
privind sintagma ”pensia netă” din cuprinsul normei legale referitoare la stabilirea pensiei militare de stat

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 noiembrie 2020
8.COMUNICAT 06/11/2020
 COMUNICAT din 6 noiembrie 2020
privind lămurirea sintagmei ”până la soluţionarea contestaţiei la executare”

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 noiembrie 2020
9.COMUNICAT 04/11/2020
 COMUNICAT din 4 noiembrie 2020
privind norma tranzitorie prin care atribuţiile instanţei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc sunt exercitate de către autoritatea tutelară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 noiembrie 2020
10.COMUNICAT 23/10/2020
 COMUNICAT din 23 octombrie 2020
privind încetarea mandatului de primar în situaţia constatării incompatibilităţii pentru mandatul anterior

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 octombrie 2020
11.COMUNICAT 06/10/2020
 COMUNICAT din 6 octombrie 2020
referitor la Legea nr. 42/2010 privind darea în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 octombrie 2020
12.COMUNICAT 05/10/2020
 COMUNICAT din 5 octombrie 2020
privind întreruperea termenului de prescripţie extinctivă în cazul introducerii unei noi cereri de chemare în judecată sau de arbitrare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 octombrie 2020
13.COMUNICAT 30/09/2020
 COMUNICAT din 30 septembrie 2020
referitor la dispoziţiile art. 23 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 30 septembrie 2020
14.COMUNICAT 28/09/2020
 COMUNICAT din 28 septembrie 2020
privind dobânda remuneratorie aferentă sumelor reprezentând drepturi de natură salarială restante stabilite în favoarea personalului din sistemul justiţiei prin acte administrative ale ordonatorilor de credite

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 28 septembrie 2020
15.COMUNICAT 28/09/2020
 COMUNICAT din 28 septembrie 2020
privind încadrarea juridică a faptei de retragere de numerar cu carduri falsificate, folosind datele cardurilor copiate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 28 septembrie 2020
16.COMUNICAT 25/09/2020
 COMUNICAT din 25 septembrie 2020
privind caracterul serios al concedierii în situaţia reducerii numărului de posturi identice din cadrul unităţii angajatoare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 25 septembrie 2020
17.COMUNICAT 24/09/2020
 COMUNICAT din 24 septembrie 2020
privind posibilitatea foştilor auditori publici externi care, la data îndeplinirii condiţiilor standard de pensionare, aveau o altă ocupaţie, precum şi a foştilor auditori publici externi care, la data solicitării, erau pensionari pentru limită de vârstă, de a beneficia de pensia de serviciu

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 septembrie 2020
18.COMUNICAT 23/09/2020
 COMUNICAT din 23 septembrie 2020
privind fapta de a deschide şi utiliza un cont pe o reţea de socializare deschisă publicului, furnizând ca nume de utilizator numele unei alte persoane şi introducând date reale vizând această persoană

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 septembrie 2020
19.COMUNICAT 16/09/2020
 COMUNICAT din 16 septembrie 2020
privind stabilirea instanţei competente din punct de vedere material procesual de a soluţiona apelul declarat împotriva senţinţei pronunţate de judecătorie în litigiile având ca obiect anularea Deciziilor de instituire a carantinei emise de Direcţia de Sănătate Publică

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 septembrie 2020
20.COMUNICAT 11/09/2020
 COMUNICAT din 11 septembrie 2020
privind mecanismul de contopire a pedepselor în cazul unui inculpat major care a fost condamnat după data de 01.02.2014 prin 3 sentinţe

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 11 septembrie 2020
21.COMUNICAT 09/09/2020
 COMUNICAT din 9 septembrie 2020
privind aplicarea sintagmei „în cererile (…) privind (…) activitatea în porturi” la activităţile reglementate prin Ordonanţa de Guvern nr. 42/1997 privind navigaţia civilă sau la orice altă activitate economică ce se desfăşoară în porturi, chiar şi fără legătură cu navigaţia civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 septembrie 2020
22.COMUNICAT 08/09/2020
 COMUNICAT din 8 septembrie 2020
privind posibilitatea contravenientului - întreprindere sau asociaţii de întreprinderi - de a achita jumătate din minimul amenzii cuprinse între 0,5% - 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 septembrie 2020
23.COMUNICAT 04/09/2020
 COMUNICAT din 4 septembrie 2020
privind cererea de revizuire îndreptată împotriva unei hotărâri penale definitive, dar care nu soluţionează fondul acţiunii penale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 septembrie 2020
24.COMUNICAT 24/08/2020
 COMUNICAT din 24 august 2020
privind Registrul national al actelor atestate de avocat, respectiv daca avocatul are posibilitatea de a da dată certă unui înscris sub semnătură privată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 august 2020
25.COMUNICAT 20/08/2020
 COMUNICAT din 20 august 2020
privind sporul pentru condiţii de muncă vătămătoare/periculoase acordat personalului din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 august 2020
26.COMUNICAT 18/08/2020
 COMUNICAT din 18 august 2020
privind stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din sistemul naţional de învăţământ încadrat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 august 2020
27.COMUNICAT 13/08/2020
 COMUNICAT din 13 august 2020
privind începutul cursului prescripţiei aplicării sancţiunii raportat data săvârşirii faptei susceptibile a fi considerată cauză de incompatibilitate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 august 2020
28.COMUNICAT 11/08/2020
 COMUNICAT din 11 august 2020
privind natura juridică a ”planului de parcelare”

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 11 august 2020
29.COMUNICAT 11/08/2020
 COMUNICAT din 11 august 2020
privind actualizarea bazei de calcul a pensiei militare de stat

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 11 august 2020
30.COMUNICAT 06/08/2020
 COMUNICAT din 6 august 2020
privind înlăturarea (asanarea) sancţiunii nulităţii absolute prin prisma prevederilor art. I Protocol I CEDO (dacă un drept afectat de nulitate absolută beneficiază de protecţia prevederilor CEDO) şi aplicarea în timp a normelor de ordine publică ce reglementează nulitatea absolută

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 august 2020
31.COMUNICAT 04/08/2020
 COMUNICAT din 4 august 2020
privind sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat unui medic rezident

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 august 2020
32.COMUNICAT 03/08/2020
 COMUNICAT din 3 august 2020
privind includerea ipotezei decontării contribuţiei personale în cuprinsul sintagmei ”contravaloarea medicamentelor”

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 august 2020
33.COMUNICAT 23/07/2020
 COMUNICAT din 23 iulie 2020
privind înţelesul sintagmei „rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică”

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 iulie 2020
34.COMUNICAT 23/07/2020
 COMUNICAT din 23 iulie 2020
privind obligaţia prefectului de a verifica în ce măsură decizia de excludere din partid a consilierului este definitivă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 iulie 2020
35.COMUNICAT 16/07/2020
 COMUNICAT din 16 iulie 2020
privind art. 164 alin. (1) din Codul civil

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 iulie 2020
36.COMUNICAT 16/07/2020
 COMUNICAT din 16 iulie 2020
privind art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 iulie 2020
37.COMUNICAT 16/07/2020
 COMUNICAT din 16 iulie 2020
privind art. 524 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 iulie 2020
38.COMUNICAT 15/07/2020
 COMUNICAT din 15 iulie 2020
privind art. 18^1 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 iulie 2020
39.COMUNICAT 15/07/2020
 COMUNICAT din 15 iulie 2020
privind art. 55 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 iulie 2020
40.COMUNICAT 08/07/2020
 COMUNICAT din 8 iulie 2020
privind art. 15 alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 5 martie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 iulie 2020
41.COMUNICAT 07/07/2020
 COMUNICAT din 7 iulie 2020
a dispoziţiilor art. 88 indice 1 - art. 88 indice 9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 iulie 2020
42.COMUNICAT 03/07/2020
 COMUNICAT din 3 iulie 2020
privind noţiunea de ”creditor care are un drept de preferinţă” şi efectele subrogaţiei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 iulie 2020
43.COMUNICAT 01/07/2020
 COMUNICAT din 1 iulie 2020
privind drepturile salariale aferente activităţii prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 iulie 2020
44.COMUNICAT 25/06/2020
 COMUNICAT din 25 iunie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 25 iunie 2020
45.COMUNICAT 25/06/2020
 COMUNICAT din 25 iunie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) şi (4), art. 65 lit. s), ş), art. 66 lit. a), b) şi c) şi art. 67 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 25 iunie 2020
46.COMUNICAT 24/06/2020
 COMUNICAT din 24 iunie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 40 lit. i) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 iunie 2020
47.COMUNICAT 23/06/2020
 COMUNICAT din 23 iunie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitat a dispoziţiilor art. 146^1 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală ”Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane”

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 iunie 2020
48.COMUNICAT 23/06/2020
 COMUNICAT din 23 iunie 2020
privind necesitatea indicării persoanei însărcinate cu primirea actelor de procedură în caz de alegere de domiciliu la sediul unui cabinet individual de avocatură

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 iunie 2020
49.COMUNICAT 23/06/2020
 COMUNICAT din 23 iunie 2020
privind constatarea nelegalităţii grevei după momentul încetării grevei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 iunie 2020
50.COMUNICAT 19/06/2020
 COMUNICAT din 19 iunie 2020
privind calitatea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de ”procuror ierarhic superior celui care a dispus soluţia”

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 19 iunie 2020
51.COMUNICAT 18/06/2020
 COMUNICAT din 18 iunie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e), art. 4 alin. (2) şi art. 27 alin. (2) lit. c) teza finală din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, precum şi ale art. 118 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizare şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 iunie 2020
52.COMUNICAT 18/06/2020
 COMUNICAT din 18 iunie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 iunie 2020
53.COMUNICAT 17/06/2020
 COMUNICAT din 17 iunie 2020
privind interpretarea sintagmei „la cererea părţii interesate” în sensul că se referă numai la părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă sau că oricare salariat poate cere constatarea nulităţii în nume personal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 iunie 2020
54.COMUNICAT 17/06/2020
 COMUNICAT din 17 iunie 2020
privind cumularea majorării de 75% din baza de calcul acordată pentru activitatea desfăşurată de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în zilele în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate de aceeaşi funcţionari peste programul normal de lucru

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 iunie 2020
55.COMUNICAT 16/06/2020
 COMUNICAT din 16 iunie 2020
privind sintagma ”după obţinerea cetăţeniei române de către persoanele respective” din cuprinsul art. II alin. (4) din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 iunie 2020
56.COMUNICAT 15/06/2020
 COMUNICAT din 15 iunie 2020
privind dobânzile penalizatoare stabilite contractual pentru situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 iunie 2020
57.COMUNICAT 12/06/2020
 COMUNICAT din 12 iunie 2020
privind costurile comunicării informaţiilor de interes public în format electronic

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 iunie 2020
58.COMUNICAT 12/06/2020
 COMUNICAT din 12 iunie 2020
privind admisibilitatea indicării de noi bunuri, solicitate în compensare ulterior primului termen de judecată cu procedura legal îndeplinită în faţa primei instanţe, respectiv în faţa instanţei de apel

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 iunie 2020
59.COMUNICAT 12/06/2020
 COMUNICAT din 12 iunie 2020
privind momentul de la care se calculează termenul de prescripţie pentru obligaţii fiscale principale/accesorii, aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 iunie 2020
60.COMUNICAT 12/06/2020
 COMUNICAT din 12 iunie 2020
privind aplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 în litigiile de funcţie publică vizând stabilirea/acordarea drepturilor salariale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 iunie 2020
61.COMUNICAT 12/06/2020
 COMUNICAT din 12 iunie 2020
privind interpretarea sintagmei ”aceeaşi pricină”, care îl face pe judecător incompatibil să judece o cale extraordinară de atac împotriva unei decizii dată tot într-o cale extraordinară de atac exercitată, succesiv, împotriva hotărârii sale din apel/recurs

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 iunie 2020
62.COMUNICAT 04/06/2020
 COMUNICAT din 4 iunie 2020
privind momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune în răspundere civilă delictuală în cazul faptelor ilicite cu caracter continuu

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 iunie 2020
63.COMUNICAT 02/06/2020
 COMUNICAT din 2 iunie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 iunie 2020
64.COMUNICAT 02/06/2020
 COMUNICAT din 2 iunie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 iunie 2020
65.COMUNICAT 02/06/2020
 COMUNICAT din 2 iunie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a soluţiei legislative cuprinse în art. 118 din Codul de procedură penală, care nu reglementează dreptul martorului la tăcere şi la neautoincriminare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 iunie 2020
66.COMUNICAT 29/05/2020
 COMUNICAT din 29 mai 2020
referitor la categoria cererilor privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, cu privire la care legea prevede că hotărârile judecătoreşti nu sunt supuse recursului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 29 mai 2020
67.COMUNICAT 28/05/2020
 COMUNICAT din 28 mai 2020
privind momentul de la care începe să curgă termenul de 10 zile pentru convocarea asociaţilor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 28 mai 2020
68.COMUNICAT 21/05/2020
 COMUNICAT din 21 mai 2020
privind actele de cercetare penală prin delegare pe care le pot efectua lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Direcţiei generale anticorupţie

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 mai 2020
69.COMUNICAT 20/05/2020
 COMUNICAT din 20 mai 2020
privind instanţa competentă material să soluţioneze contestaţiile la executare, cererile de suspendare a executării silite şi cererile de suspendare provizorie a executărilor silite individuale începute de creditorii bugetari, respectiv admisibilitatea cererilor de ordonanţă preşedinţială având ca obiect ridicarea, suspendarea şi suspendarea provizorie a măsurilor de executare silită luate de organele de executare fiscală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2020
70.COMUNICAT 20/05/2020
 COMUNICAT din 20 mai 2020
privind momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de a constata contravenţiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 şi de a aplica amenda prevăzută de alin. (2) al aceluiaşi articol, în cazul construcţiilor edificate fără autorizaţie de construire, în sensul de a se stabili dacă acesta este data terminării în fapt a construcţiei sau data la care autoritatea competentă a constatat săvârşirea faptei.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2020
71.COMUNICAT 13/05/2020
 COMUNICAT din 13 mai 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. f) şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 mai 2020
72.COMUNICAT 12/05/2020
 COMUNICAT din 12 mai 2020
privind cadrele didactice care şi-au echivalat gradul didactic I, prin dobândirea titlului ştiinţific de doctor, înainte de intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 mai 2020
73.COMUNICAT 07/05/2020
 COMUNICAT din 7 mai 2020
privind aplicarea căii de atac a recursului în termen de 10 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii publice, sau aplicarea procedurii specifice litigiilor civile de drept comun, inclusiv în privinţa căii de atac, a termenului de exercitare şi a instanţei competente din punct de vedere funcţional, în cazul proceselor şi cererilor care decurg din executarea contractelor administrative

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 mai 2020
74.COMUNICAT 06/05/2020
 COMUNICAT din 6 mai 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9, art. 14 lit. c^1) - f) şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty