Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 0 din data: 21/05/2020

Inapoi
1.COMUNICAT 21/05/2020
 COMUNICAT din 21 mai 2020
privind actele de cercetare penală prin delegare pe care le pot efectua lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Direcţiei generale anticorupţie

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 mai 2020
2.COMUNICAT 20/05/2020
 COMUNICAT din 20 mai 2020
privind instanţa competentă material să soluţioneze contestaţiile la executare, cererile de suspendare a executării silite şi cererile de suspendare provizorie a executărilor silite individuale începute de creditorii bugetari, respectiv admisibilitatea cererilor de ordonanţă preşedinţială având ca obiect ridicarea, suspendarea şi suspendarea provizorie a măsurilor de executare silită luate de organele de executare fiscală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2020
3.COMUNICAT 20/05/2020
 COMUNICAT din 20 mai 2020
privind momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de a constata contravenţiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 şi de a aplica amenda prevăzută de alin. (2) al aceluiaşi articol, în cazul construcţiilor edificate fără autorizaţie de construire, în sensul de a se stabili dacă acesta este data terminării în fapt a construcţiei sau data la care autoritatea competentă a constatat săvârşirea faptei.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2020
4.COMUNICAT 13/05/2020
 COMUNICAT din 13 mai 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. f) şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 mai 2020
5.COMUNICAT 12/05/2020
 COMUNICAT din 12 mai 2020
privind cadrele didactice care şi-au echivalat gradul didactic I, prin dobândirea titlului ştiinţific de doctor, înainte de intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 mai 2020
6.COMUNICAT 07/05/2020
 COMUNICAT din 7 mai 2020
privind aplicarea căii de atac a recursului în termen de 10 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii publice, sau aplicarea procedurii specifice litigiilor civile de drept comun, inclusiv în privinţa căii de atac, a termenului de exercitare şi a instanţei competente din punct de vedere funcţional, în cazul proceselor şi cererilor care decurg din executarea contractelor administrative

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 mai 2020
7.COMUNICAT 06/05/2020
 COMUNICAT din 6 mai 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9, art. 14 lit. c^1) - f) şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 mai 2020
8.COMUNICAT 04/05/2020
 COMUNICAT din 4 mai 2020
privind calculul pedepsei amenzii in caz de concurs de infracţiuni

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 mai 2020
9.COMUNICAT 30/04/2020
 COMUNICAT din 30 aprilie 2020
privind natura juridică a acţiunii promovate de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate de primul celui de-al doilea, de bunăvoie, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, de primă instanţă, care ulterior este desfiinţată în calea de atac

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 30 aprilie 2020
10.COMUNICAT 10/04/2020
 COMUNICAT din 10 aprilie 2020
privind verificarea îndeplinirii condiţiei referitoare la împlinirea termenului de reabilitare in cazul unor condamnări multiple

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 aprilie 2020
11.COMUNICAT 09/04/2020
 COMUNICAT din 9 aprilie 2020
privind obiectul apelului sau recursului incident, respectiv provocat

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 aprilie 2020
12.COMUNICAT 08/04/2020
 COMUNICAT din 8 aprilie 2020
privind actul de procedură, depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare ori trimis prin fax sau e-mail raportat la Decizia ICCJ nr. 34/2017

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 aprilie 2020
13.COMUNICAT 30/03/2020
 COMUNICAT din 30 martie 2020
privind revizuirea în materia dreptului procesual civil în ipoteza hotărârilor rămase definitive prin încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 30 martie 2020
14.COMUNICAT 26/03/2020
 COMUNICAT din 26 martie 2020
privind noţiunea de poliţist prevăzută de art. 257 alin. (4) Cod penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 26 martie 2020
15.COMUNICAT 20/03/2020
 COMUNICAT din 20 martie 2020
privind operaţiunea de stabilire a pedepsei rezultante în cazul unei infracţiuni care este concurentă atât cu infracţiunea ce reprezintă primul termen, cât şi cu infracţiunea ce reprezintă al doilea termen al unei recidive postcondamnatorii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 martie 2020
16.COMUNICAT 17/03/2020
 COMUNICAT din 17 martie 2020
privind stabilirea sporurilor de condiţii de muncă pentru personalul din sistemul sanitar, pentru anii 2015-2016

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 martie 2020
17.COMUNICAT 17/03/2020
 COMUNICAT din 17 martie 2020
privind situaţia înlocuirii măsurii educative a internării într-un centru educativ cu măsura internării într-un centru de detenţie

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 martie 2020
18.COMUNICAT 16/03/2020
 COMUNICAT din 16 martie 2020
privind instanţa competentă, calea de atac şi termenul de declarare a acesteia pentru soluţionarea proceselor şi cererilor ce decurg din executarea contractelor administrative

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 martie 2020
19.COMUNICAT 12/03/2020
 COMUNICAT din 12 martie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 martie 2020
20.COMUNICAT 12/03/2020
 COMUNICAT din 12 martie 2020
privind aplicarea etapizată a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă pentru funcţionarii publici

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 martie 2020
21.COMUNICAT 11/03/2020
 COMUNICAT din 11 martie 2020
privind termenele aplicabile exproprierii pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 11 martie 2020
22.COMUNICAT 10/03/2020
 COMUNICAT din 10 martie 2020
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 martie 2020
23.COMUNICAT 09/03/2020
 COMUNICAT din 9 martie 2020
privind momentul începerii curgerii termenului de prescripţie, respectiv data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba, în situaţi primarului care a luat cunoştinţă de plata nelegală a ajutorului de încălzire ca urmare a verificărilor efectuate de alte instituţii abilitate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 martie 2020
24.COMUNICAT 05/03/2020
 COMUNICAT din 5 martie 2020
privind refuzul statului de trimitere de extrădare pentru executarea uneia din infracţiunile aflate în concurs, pentru care persoana este condamnată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 martie 2020
25.COMUNICAT 05/03/2020
 COMUNICAT din 5 martie 2020
privind calea de atac exercitată împotriva hotărârii pronunţată în primă instanţă în litigiile având ca obiect executarea contractelor de achiziţie publică

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 martie 2020
26.COMUNICAT 03/03/2020
 COMUNICAT din 3 martie 2020
privind noţiunea de „pregătire şi vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului”, în funcţie de care se acordă gradele profesionale poliţiştilor, raportat la definiţia „funcţiei publice”

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 martie 2020
27.COMUNICAT 27/02/2020
 COMUNICAT din 27 februarie 2020
privind începutul termenului de prescripţie extinctivă a dreptului conducătorului autorităţii publice de a emite dispoziţia de imputare unui funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor în cazul unui procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare - act administrativ prin care s-a aplicat autorităţii o corecţie financiară

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 27 februarie 2020
28.COMUNICAT 27/02/2020
 COMUNICAT din 27 februarie 2020
privind achitarea către funcţionarul public a drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare, în cazul în care s-a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală ori achitarea sau renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 27 februarie 2020
29.COMUNICAT 24/02/2020
 COMUNICAT din 24 februarie 2020
privind termenul în care poate fi aplicată sancţiunea în cazul construcţiilor executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, având în vedere caracterul continuu al contravenţiei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 februarie 2020
30.COMUNICAT 18/02/2020
 COMUNICAT din 18 februarie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 februarie 2020
31.COMUNICAT 18/02/2020
 COMUNICAT din 18 februarie 2020
privind situaţia unei persoane ce exercită un serviciu de interes public în cadrul unei întreprinderi individuale de a fi supusă controlului ori supravegherii autorităţilor publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 februarie 2020
32.COMUNICAT 17/02/2020
 COMUNICAT din 17 februarie 2020
privind aplicarea de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, respectiv judecătorul de cameră preliminară, a interdicţiei de iniţiere ori, după caz, de suspendare a procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 februarie 2020
33.COMUNICAT 13/02/2020
 COMUNICAT din 13 februarie 2020
privind existenţa unui anumit termen în care poate fi formulată cererea de eliberare a titlului de proprietate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 februarie 2020
34.COMUNICAT 12/02/2020
 COMUNICAT din 12 februarie 2020
privind rezilierea convenţională şi/sau judiciară a unui contract de concesiune încheiat cu un consiliu judeţean

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 februarie 2020
35.COMUNICAT 12/02/2020
 COMUNICAT din 12 februarie 2020
privind dreptul reclamanţilor (judecători şi asistenţi judiciari) de a beneficia de indemnizaţii de încadrare brute lunare calculate în raport de coeficienţii de multiplicare 19,00 – 23,00

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 februarie 2020
36.COMUNICAT 12/02/2020
 COMUNICAT din 12 februarie 2020
privind posibilitatea părţii în sarcina căreia s-a stabilit amenda judiciară de a supune instanţei de control judiciar, în căile de atac de reformare, critici care vizează amendarea sa

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 12 februarie 2020
37.COMUNICAT 10/02/2020
 COMUNICAT din 10 februarie 2020
privind considerarea actului de procedură care este trimis prin e-mail/fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, ca fiind făcut în termen, chiar dacă actul de procedură se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 februarie 2020
38.COMUNICAT 07/02/2020
 COMUNICAT din 7 februarie 2020
privind interpretarea art. 29 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 7 februarie 2020
39.COMUNICAT 04/02/2020
 COMUNICAT din 4 februarie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, în forma modificată prin art. I pct. 6 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 februarie 2020
40.COMUNICAT 04/02/2020
 COMUNICAT din 4 februarie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (6) şi art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 4 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 8 din Anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a 6 personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 februarie 2020
41.COMUNICAT 04/02/2020
 COMUNICAT din 4 februarie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 februarie 2020
42.COMUNICAT 04/02/2020
 COMUNICAT din 4 februarie 2020
privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (3) din Codul de procedură penală coroborate cu cele ale art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 4 februarie 2020
43.COMUNICAT 03/02/2020
 COMUNICAT din 3 februarie 2020
privind sporul pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă acordat personalului din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 februarie 2020
44.COMUNICAT 29/01/2020
 COMUNICAT din 29 ianuarie 2020
privind calitatea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României de ”procuror ierarhic superior celui care a dispus soluţia” în cazul infirmării unei soluţii dispuse de către un procuror din cadrul parchetului de pe lângă tribunal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 29 ianuarie 2020
45.COMUNICAT 22/01/2020
 COMUNICAT din 22 ianuarie 2020
privind sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Senatului nr. 36/2019 pentru alegerea preşedintelui Senatului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 ianuarie 2020
46.COMUNICAT 22/01/2020
 COMUNICAT din 22 ianuarie 2020
privind începutul termenului de 10 zile de la data depunerii cererii la dosarul de insolvenţă al debitorului aflat în procedură sau de la data comunicării acestei cereri administratorului judiciar

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 ianuarie 2020
47.COMUNICAT 20/01/2020
 COMUNICAT din 20 ianuarie 2020
privind chestiunea dacă spitalul judeţean de urgenţă în privinţa căruia a operat transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, are calitatea de instituţie sau serviciu public de interes judeţean din subordinea consiliului judeţean, respectiv dacă nomenclatorul este aplicabil şi funcţiilor deţinute de personalul tehnic, economic şi socio-administrativ din cadrul unui asemenea spital

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 ianuarie 2020
48.COMUNICAT 16/01/2020
 COMUNICAT din 16 ianuarie 2020
privind caracterul imperativ sau de recomandare al termenului de finalizare a procedurii de intrare în legalitate, în situaţia în care autoritatea nu a obţinut o hotărâre de demolare a construcţiei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 ianuarie 2020
49.COMUNICAT 15/01/2020
 COMUNICAT din 15 ianuarie 2020
privind săvârşirea faptei de furt prin scoaterea/ruperea sistemului de siguranţă plasat pe bun

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 ianuarie 2020
50.COMUNICAT 14/01/2020
 COMUNICAT din 14 ianuarie 2020
privind excepţiile de neconstituţionalitate a unor dispoziţii din Legea nr. 554/2004 în ceea ce priveşte parcurgerea procedurii prealabile de către autoritatea publică, semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale şi data încheierii procesului-verbal de conciliere

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 ianuarie 2020
51.COMUNICAT 13/01/2020
 COMUNICAT din 13 ianuarie 2020
privind caracterul abuziv al comisioanelor de întocmire/analiză dosar şi de gestionare/administrare a creditului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 ianuarie 2020
52.COMUNICAT 13/01/2020
 COMUNICAT din 13 ianuarie 2020
privind situaţia faptelor săvârşite anterior liberării condiţionate şi descoperite după acordarea liberării conditionate sau pe parcursul termenului de supraveghere, respective situaţia faptelor săvârşite şi descoperite anterior liberării condiţionate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 ianuarie 2020
53.COMUNICAT 13/01/2020
 COMUNICAT din 13 ianuarie 2020
privind competenţa materială procesuală a secţiilor civile în litigiile având ca obiect plata de despăgubiri materiale şi morale formulate de terţele personae păgubite prin producerea accidentelor de circulaţie şi natura juridică a răspunderii asigurătorului faţă de terţul păgubit

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 ianuarie 2020
54.COMUNICAT 09/01/2020
 COMUNICAT din 9 ianuarie 2020
privind noţiunea de probe noi ce pot fi propuse şi încuviinţate în faza apelului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 ianuarie 2020
55.COMUNICAT 06/01/2020
 COMUNICAT din 6 ianuarie 2020
privind acţiunea de încredinţare a unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care ştia că se află sub influenţa alcoolului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 ianuarie 2020
56.COMUNICAT 06/01/2020
 COMUNICAT din 6 ianuarie 2020
privind caracterul de titluri executorii al înscrisurilor sub semnătură privată

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 6 ianuarie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty