Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 0 din data: 25/03/2021

Inapoi
1.COMUNICAT 25/03/2021
 COMUNICAT din 25 martie 2021
privind posibilitatea creditorului de a fixa suma definitivă cu titlu de penalităţi de întârziere ce i se datorează de către debitor în ipoteza in care debitorul execută obligaţia în mai puţin de 3 luni de la data comunicării încheierii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 25 martie 2021
2.COMUNICAT 24/03/2021
 COMUNICAT din 24 martie 2021
privind dobânzile care curg după deschiderea procedurii de insolvenţă în situaţia contractului de credit cu dobândă stabilită în funcţie de un indice de referinţă periodic

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 martie 2021
3.COMUNICAT 24/03/2021
 COMUNICAT din 24 martie 2021
privind sfera noţiunii de ”substanţe psihoactive” din conţinutul normelor de incriminare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 24 martie 2021
4.COMUNICAT 22/03/2021
 COMUNICAT din 22 martie 2021
privind actele de urmărire efectuate de către dacă organul de urmărire penală care a întocmit procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 martie 2021
5.COMUNICAT 22/03/2021
 COMUNICAT din 22 martie 2021
privind termenul de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei privind executarea fără autorizaţie a lucrărilor de construcţie

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 martie 2021
6.COMUNICAT 18/03/2021
 COMUNICAT din 18 martie 2021
privind publicarea de anunţuri fictive online care a avut drept consecinţă producerea unei pagube, fără ca prin această activitate să se intervină asupra sistemului informatic sau asupra datelor informatice prelucrate de acesta

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 martie 2021
7.COMUNICAT 18/03/2021
 COMUNICAT din 18 martie 2021
referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, în ceea ce priveşte evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 18 martie 2021
8.COMUNICAT 17/03/2021
 COMUNICAT din 17 martie 2021
privind procedura contestaţiei la executare atunci când pentru o parte dintre pedepsele indicate în mandatul european de arestare emis de autoritatea judiciară solicitantă română, autoritatea judiciară de executare străină refuză predarea, iar pentru o altă parte dintre pedepse admite predarea

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 17 martie 2021
9.COMUNICAT 16/03/2021
 COMUNICAT din 16 martie 2021
privind înstrăinarea drepturile litigioase care i se cuvin titularului potrivit legilor de restituire a proprietăţii anterior emiterii titlului de proprietate şi punerii în posesie, dar ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 16 martie 2021
10.COMUNICAT 09/03/2021
 COMUNICAT din 9 martie 2021
privind acordarea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 9 martie 2021
11.COMUNICAT 08/03/2021
 COMUNICAT din 8 martie 2021
privind caracterul de titlu executoriu al scrisorii de garanţie bancară

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 martie 2021
12.COMUNICAT 05/03/2021
 COMUNICAT din 5 martie 2021
privind termenul în care poate fi exercitată acţiunea în tăgăduirea paternităţii raportat la dispoziţiile art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 martie 2021
13.COMUNICAT 05/03/2021
 COMUNICAT din 5 martie 2021
privind admisibilitatea acţiunilor de reziliere a contractelor cu executare succesivă, menţinute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar după momentul deschiderii procedurii insolvenţei, pentru nerespectarea de către pârâtul debitor a obligaţiilor contractuale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 martie 2021
14.COMUNICAT 03/03/2021
 COMUNICAT din 3 martie 2021
privind excluderea dreptului la repararea pagubei în cazul privării de libertate dispuse în cursul procesului penal soluţionat prin clasare sau achitare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 3 martie 2021
15.COMUNICAT 02/03/2021
 COMUNICAT din 25 martie 2021
privind efectele aplicării dispoziţiilor referitoare la recalcularea pedepsei pentru infracţiunea continuată sau complexă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 2 martie 2021
16.COMUNICAT 01/03/2021
 COMUNICAT din 1 martie 2021
privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 martie 2021
17.COMUNICAT 23/02/2021
 COMUNICAT din 23 februarie 2021
privind posibilitatea femeii de a solicita continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiţii identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 februarie 2021
18.COMUNICAT 23/02/2021
 COMUNICAT din 23 februarie 2021
privind interpretarea şi aplicarea principiului ierarhizării pe verticală şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 23 februarie 2021
19.COMUNICAT 19/02/2021
 COMUNICAT din 19 februarie 2021
privind aplicarea legii în timp în ceea ce priveşte cererile de stabilire a despăgubirilor în procedurile de executare silită

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 19 februarie 2021
20.COMUNICAT 10/02/2021
 COMUNICAT din 10 februarie 2021
privind majorarea de 25% raportat la componenta VRS (valoarea de referinţă sectorială) în formula de calcul a salariului/indemnizaţiei de bază brute lunare pentru personalul din cadrul sistemului public de asistenţă socială şi pentru personalul de probaţiune

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 10 februarie 2021
21.COMUNICAT 08/02/2021
 COMUNICAT din 8 februarie 2021
privind titularul acţiunii în tăgăduirea paternităţii pentru copilul născut în timpul căsătoriei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 februarie 2021
22.COMUNICAT 08/02/2021
 COMUNICAT din 8 februarie 2021
privind situaţiile de excludere a asociatului

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 februarie 2021
23.COMUNICAT 01/02/2021
 COMUNICAT din 1 februarie 2021
privind abaterile grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară săvârşite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 februarie 2021
24.COMUNICAT 01/02/2021
 COMUNICAT din 1 februarie 2021
privind conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană în perioada cuprinsă între rămânerea definitive a hotărârii de condamnare pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi până la anularea permisului de conducere dispusă de către şeful poliţiei

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 1 februarie 2021
25.COMUNICAT 29/01/2021
 COMUNICAT din 29 ianuarie 2021
privind sporul de risc de 25% din salariul de bază pentru personalul silvic

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 29 ianuarie 2021
26.COMUNICAT 26/01/2021
 COMUNICAT din 26 ianuarie 2021
privind execepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 26 ianuarie 2021
27.COMUNICAT 22/01/2021
 COMUNICAT din 22 ianuarie 2021
privind stabilirea calităţii procesuale passive a Biroului Executorului Judecătoresc în contestaţia la executare în care se solicită anularea încheierii de stabilire avans cheltuieli necesare continuării procedurii de executare silită

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 ianuarie 2021
28.COMUNICAT 21/01/2021
 COMUNICAT din 21 ianuarie 2021
privind stabilirea calităţii de persoană îndreptăţită să primească despăgubiri

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 21 ianuarie 2021
29.COMUNICAT 20/01/2021
 COMUNICAT din 20 ianuarie 2021
privind sintagma ”la data înscrierii iniţiale la pensie” din cuprinsul art. IV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 ianuarie 2021
30.COMUNICAT 20/01/2021
 COMUNICAT din 20 ianuarie 2021
privind contopirea pedepsei aplicate pentru infracţiunea dedusă judecăţii cu pedepsele aplicate anterior inculpatului pentru infracţiuni concurente

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 ianuarie 2021
31.COMUNICAT 15/01/2021
 COMUNICAT din 15 ianuarie 2021
privind decizia de zi pe unitate prin care un ofiţer este desemnat să îndeplinească atribuţii suplimentare specifice funcţiei de conducere

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 15 ianuarie 2021
32.COMUNICAT 14/01/2021
 COMUNICAT din 14 ianuarie 2021
privind încadrarea în concret a personalului angajat al serviciilor de urgenţă voluntare în condiţii de muncă speciale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 14 ianuarie 2021
33.COMUNICAT 13/01/2021
 COMUNICAT din 13 ianuarie 2021
privind acordarea indemnizaţiei de vacanţă sau a primei de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum fix de 1.450 lei pentru un salariat, respectiv în cuantum mai mic de 1450 lei, dacă sumele prevăzute în buget, alocate cu această destinaţie, nu sunt suficiente

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 13 ianuarie 2021
34.COMUNICAT 11/01/2021
 COMUNICAT din 11 ianuarie 2021
privind admisibilitatea cererii de stabilire a despăgubirilor pentru neexecutarea în natură a obligaţiei, formulată de creditor pe cale separată, în condiţiile în care despăgubirile nu au fost solicitate anterior prin cererea de stabilire a sumei datorate cu titlu de penalităţi

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 11 ianuarie 2021
35.COMUNICAT 08/01/2021
 COMUNICAT din 8 ianuarie 2021
privind compunerea completului de judecată care soluţionează conflictul de competenţă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 8 ianuarie 2021
36.COMUNICAT 05/01/2021
 COMUNICAT din 5 ianuarie 2021
privind stingerea creanţelor izvorâte din două sau mai multe contracte de credit încheiate de debitor cu acelaşi creditor, prin darea în plată a unui singur imobil, şi interpretarea sintagmei „creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă”

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 ianuarie 2021

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty