Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 1014 din data: 02/11/2020

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 110 21/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 110 din 21 octombrie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu - în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului - COM (2020) 243 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1014 din 2 noiembrie 2020
2.HOTĂRÂRE 113 21/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 113 din 21 octombrie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 în ceea ce priveşte prospectul UE pentru redresare şi ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susţinerii redresării în urma pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 281 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1014 din 2 noiembrie 2020
3.HOTĂRÂRE 114 21/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 114 din 21 octombrie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru securitizarea simplă, transparentă şi standardizată care să faciliteze redresarea în urma pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 282 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1014 din 2 noiembrie 2020
4.HOTĂRÂRE 115 21/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 115 din 21 octombrie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la pandemia de COVID-19 - COM (2020) 283 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1014 din 2 noiembrie 2020
5.HOTĂRÂRE 111 21/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 111 din 21 octombrie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Europeană de Investiţii - Strategia UE privind vaccinurile împotriva COVID-19 - COM (2020) 245 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1014 din 2 noiembrie 2020
6.HOTĂRÂRE 112 21/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 112 din 21 octombrie 2020
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce priveşte cerinţele în materie de informaţii, guvernanţa produselor şi limitele poziţiilor pentru a contribui la redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 280 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1014 din 2 noiembrie 2020
7.HOTĂRÂRE 116 21/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 116 din 21 octombrie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Plan de acţiune pentru o fiscalitate echitabilă în sprijinul strategiei de redresare - COM (2020) 312 final şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu referitoare la buna guvernanţă fiscală atât în UE, cât şi în afara acesteia - COM (2020) 313 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1014 din 2 noiembrie 2020
8.HOTĂRÂRE 117 21/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 117 din 21 octombrie 2020
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal - COM (2020) 314 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1014 din 2 noiembrie 2020
9.HOTĂRÂRE 118 21/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 118 din 21 octombrie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Pregătirea pe termen scurt a UE în materie de sănătate în cazul apariţiei de noi focare de COVID-19 - COM (2020) 318 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1014 din 2 noiembrie 2020
10.DECIZIE 647 24/09/2020
 DECIZIA nr. 647 din 24 septembrie 2020
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1014 din 2 noiembrie 2020
11.DECIZIE 724 07/10/2020
 DECIZIA nr. 724 din 7 octombrie 2020
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1014 din 2 noiembrie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty