Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 111 din data: 13/02/2020

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 87 28/01/2020
 HOTĂRÂRE nr. 87 din 28 ianuarie 2020
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului, şi administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 111 din 13 februarie 2020
2.HOTĂRÂRE 86 28/01/2020
 HOTĂRÂRE nr. 86 din 28 ianuarie 2020
privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 111 din 13 februarie 2020
3.DECIZIE 779 28/11/2019
 DECIZIA nr. 779 din 28 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 111 din 13 februarie 2020
4.DECIZIE 550 26/09/2019
 DECIZIA nr. 550 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 351 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 111 din 13 februarie 2020
5.DECIZIE 549 26/09/2019
 DECIZIA nr. 549 din 26 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488^6 alin. (7) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 111 din 13 februarie 2020
6.HOTĂRÂRE 88 28/01/2020
 HOTĂRÂRE nr. 88 din 28 ianuarie 2020
privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi din imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0520 Timişoara, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 111 din 13 februarie 2020
7.ORDIN 203 10/02/2020
 ORDIN nr. 203 din 10 februarie 2020
privind stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar aplicării Regulamentului delegat (UE) 2019/1.603 al Comisiei din 18 iulie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile adoptate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale pentru monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor generate de aviaţie în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piaţă

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 111 din 13 februarie 2020
8.ORDIN 208 10/02/2020
 ORDIN nr. 208 din 10 februarie 2020
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 111 din 13 februarie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty