Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 1199 din data: 09/12/2020

Inapoi
1.LEGE 283 08/12/2020
 LEGE nr. 283 din 8 decembrie 2020
privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
2.DECRET 1048 08/12/2020
 DECRET nr. 1.048 din 8 decembrie 2020
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
3.LEGE 280 08/12/2020
 LEGE nr. 280 din 8 decembrie 2020
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
4.DECRET 1051 08/12/2020
 DECRET nr. 1.051 din 8 decembrie 2020
pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
5.LEGE 285 08/12/2020
 LEGE nr. 285 din 8 decembrie 2020
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
6.DECRET 1053 08/12/2020
 DECRET nr. 1.053 din 8 decembrie 2020
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
7.HOTĂRÂRE 1021 27/11/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 27 noiembrie 2020
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi extindere bretela H în cazarma 546 Otopeni"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
8.HOTĂRÂRE 1022 27/11/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 27 noiembrie 2020
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de intervenţie la pavilioanele P1, Z1 şi Z2 din cazarma 3525 Clinceni"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
9.HOTĂRÂRE 1032 27/11/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 27 noiembrie 2020
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
10.HOTĂRÂRE 1045 04/12/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 4 decembrie 2020
privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
11.HOTĂRÂRE 1046 04/12/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1.046 din 4 decembrie 2020
privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
12.ORDIN 2067 02/12/2020
 ORDIN nr. 2.067 din 2 decembrie 2020
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.244/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu infarct miocardic acut şi aprobarea Regulamentului pentru tratamentul urgenţelor de chirurgie vasculară şi urgenţelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
13.ORDIN 2077 04/12/2020
 ORDIN nr. 2.077 din 4 decembrie 2020
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.674/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
14.ORDIN 1172 02/12/2020
 ORDIN nr. 1.172 din 2 decembrie 2020
pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
15.ORDIN 660314 08/12/2020
 ORDIN nr. 4.660.314 din 8 decembrie 2020
privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru oraşul Nucet, judeţul Bihor

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020
16.ORDIN 660315 08/12/2020
 ORDIN nr. 4.660.315 din 8 decembrie 2020
privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru satul Sighiştel din comuna Câmpani, judeţul Bihor

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty