Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 1289 din data: 24/12/2020

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 1119 17/12/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1.119 din 17 decembrie 2020
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a unor părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 279.680 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente", tronsonul 2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
2.ORDIN 1545 22/12/2020
 ORDIN nr. 1.545 din 22 decembrie 2020
privind modificarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/2018

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
3.ORDIN 1546 22/12/2020
 ORDIN nr. 1.546 din 22 decembrie 2020
privind modificarea articolului 6 din Schema de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv "Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
4.ORDIN 2178 22/12/2020
 ORDIN nr. 2.178 din 22 decembrie 2020
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2019 privind aprobarea listei vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru care nu se datorează contribuţii trimestriale calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
5.ORDIN 2179 22/12/2020
 ORDIN nr. 2.179 din 22 decembrie 2020
pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, precum şi modificarea şi completarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
6.ORDIN 2180 22/12/2020
 ORDIN nr. 2.180 din 22 decembrie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
7.ORDIN 2181 22/12/2020
 ORDIN nr. 2.181 din 22 decembrie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
8.ORDIN 7 18/12/2020
 ORDIN nr. 7 din 18 decembrie 2020
pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
9.ORDIN 2171 21/12/2020
 ORDIN nr. 2.171 din 21 decembrie 2020
pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
10.NORMĂ 21/12/2020
 NORME din 21 decembrie 2020
privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
11.ORDIN 181 21/12/2020
 ORDIN nr. 181 din 21 decembrie 2020
pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
12.NORMĂ 21/12/2020
 NORME din 21 decembrie 2020
privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
13.ORDIN 223 22/12/2020
 ORDIN nr. M.223 din 22 decembrie 2020
pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
14.NORMĂ 22/12/2020
 NORME din 22 decembrie 2020
privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
15.ORDIN 4380 22/12/2020
 ORDIN nr. 4.380 din 22 decembrie 2020
pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
16.ORDIN 2172 21/12/2020
 ORDIN nr. 2.172 din 21 decembrie 2020
pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru completarea acestuia

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
17.ORDIN 1200 18/12/2020
 ORDIN nr. 1.200 din 21 decembrie 2020
pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru completarea acestuia

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020
18.NORMĂ 22/12/2020
 NORME din 22 decembrie 2020
privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty