Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 1326 din data: 31/12/2020

Inapoi
1.ORD DE URGENŢĂ 220 30/12/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 220 din 30 decembrie 2020
privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020
2.HOTĂRÂRE 1124 30/12/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1.124 din 30 decembrie 2020
pentru modificarea punctului 10 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 222/2016 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară - Sucursala Institutul de Cercetări Nucleare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020
3.HOTĂRÂRE 1125 30/12/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1.125 din 30 decembrie 2020
pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincţiilor naţionale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincţiilor, precum şi cazurile de retragere

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020
4.HOTĂRÂRE 1130 30/12/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 30 decembrie 2020
privind stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020
5.HOTĂRÂRE 1131 30/12/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1.131 din 30 decembrie 2020
privind prorogarea termenului prevăzut la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 447/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020
6.HOTĂRÂRE 1132 30/12/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 30 decembrie 2020
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020
7.HOTĂRÂRE 1133 30/12/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 30 decembrie 2020
privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020
8.HOTĂRÂRE 1136 30/12/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 30 decembrie 2020
pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 453/2019 privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Neamţ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020
9.HOTĂRÂRE 1137 30/12/2020
 HOTĂRÂRE nr. 1.137 din 30 decembrie 2020
privind stabilirea procedurii de restituire la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale a sumelor reprezentând indemnizaţia pentru fiecare zi liberă, decontate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty