Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 296 din data: 24/03/2021

Inapoi
1.ORDIN 390 22/03/2021
 ORDIN nr. 390 din 22 martie 2021
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
2.ORDIN 389 22/03/2021
 ORDIN nr. 389 din 22 martie 2021
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
3.ORDIN 387 22/03/2021
 ORDIN nr. 387 din 22 martie 2021
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
4.ORDIN 380 19/03/2021
 ORDIN nr. 380 din 19 martie 2021
privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
5.HOTĂRÂRE 13 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 13 din 8 martie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce priveşte măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârşit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 491 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
6.HOTĂRÂRE 14 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 14 din 8 martie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 privind producţia ecologică în ceea ce priveşte data de aplicare a acestuia şi anumite alte date menţionate în regulamentul respectiv - COM (2020) 483 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
7.HOTĂRÂRE 15 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 15 din 8 martie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1.367/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituţiile şi organismele comunitare, a dispoziţiilor Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în domeniul mediului - COM (2020) 642 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
8.HOTĂRÂRE 16 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 16 din 8 martie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalităţii: Planul de acţiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025 - COM (2020) 565 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
9.HOTĂRÂRE 17 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 17 din 8 martie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - O Uniune a egalităţii: Cadrul strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea şi participarea romilor - COM (2020) 620 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
10.HOTĂRÂRE 18 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 18 din 8 martie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mediului aferent ghişeului unic al Uniunii Europene pentru vămi şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 - COM (2020) 673 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
11.HOTĂRÂRE 19 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 19 din 8 martie 2021
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană - COM (2020) 682 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
12.HOTĂRÂRE 20 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 20 din 8 martie 2021
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile temporare privind taxa pe valoarea adăugată aplicabilă vaccinurilor împotriva COVID-19 şi dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro aferente, ca răspuns la pandemia de COVID-19 - COM (2020) 688 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
13.HOTĂRÂRE 21 08/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 21 din 8 martie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2021 - O Uniune a vitalităţii într-o lume a fragilităţii - COM (2020) 690 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
14.HOTĂRÂRE 317 10/03/2021
 HOTĂRÂRE nr. 317 din 10 martie 2021
privind modificarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a îndreptării erorii din descrierea tehnică a unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului Astronomic din subordinea Academiei Române

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
15.ORDIN 6722 23/03/2021
 ORDIN nr. 6.722 din 23 martie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Coltău, cu localităţile aparţinătoare Coltău şi Cătălina, judeţul Maramureş

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021
16.ORDIN 6723 23/03/2021
 ORDIN nr. 6.723 din 23 martie 2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Şona, cu satul aparţinător Biia, judeţul Alba

EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty