Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 372 din data: 08/05/2020

Inapoi
1.ORD DE URGENŢĂ 62 07/05/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 7 mai 2020
pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020
2.DECIZIE 105 25/02/2020
 DECIZIA nr. 105 din 25 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. d) şi ale art. 83 alin. (2) teza întâi din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020
3.HOTĂRÂRE 297 09/04/2020
 HOTĂRÂRE nr. 297 din 9 aprilie 2020
privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020
4.HOTĂRÂRE 360 07/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 360 din 7 mai 2020
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020
5.HOTĂRÂRE 361 07/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 361 din 7 mai 2020
pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020
6.HOTĂRÂRE 362 07/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 362 din 7 mai 2020
privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru prorogarea unor termene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020
7.ORDIN 4205 06/05/2020
 ORDIN nr. 4.205 din 6 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020
8.ORDIN 4206 06/05/2020
 ORDIN nr. 4.206 din 6 mai 2020
privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului superior din România

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020
9.HOTĂRÂRE 733 07/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 733 din 7 mai 2020
pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020
10.ORDIN 549 04/05/2020
 ORDIN nr. 549 din 4 mai 2020
privind aprobarea Recomandărilor necesar a fi avute în vedere pentru reluarea antrenamentelor sportive în cantonamente

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020
11.ORDIN 736 04/05/2020
 ORDIN nr. 736 din 4 mai 2020
privind aprobarea Recomandărilor necesar a fi avute în vedere pentru reluarea antrenamentelor sportive în cantonamente

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020
12.ORDIN 765 08/05/2020
 ORDIN nr. 765 din 8 mai 2020
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 aprilie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2020. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty