Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 402 din data: 16/04/2021

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 46 12/04/2021
 HOTĂRÂRE nr. 46 din 12 aprilie 2021
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind rezilienţa entităţilor critice - COM(2020) 829 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 16 aprilie 2021
2.HOTĂRÂRE 47 12/04/2021
 HOTĂRÂRE nr. 47 din 12 aprilie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce priveşte conţinutul registrelor electronice - COM(2021) 28 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 16 aprilie 2021
3.HOTĂRÂRE 48 12/04/2021
 HOTĂRÂRE nr. 48 din 12 aprilie 2021
referitoare la propunerea de Directivă privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1.148 - COM(2020) 823 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 16 aprilie 2021
4.HOTĂRÂRE 49 12/04/2021
 HOTĂRÂRE nr. 49 din 12 aprilie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentul European şi al Consiliului privind guvernanţa datelor la nivel european (Legea privind guvernanţa datelor) - COM(2020) 767 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 16 aprilie 2021
5.HOTĂRÂRE 50 12/04/2021
 HOTĂRÂRE nr. 50 din 12 aprilie 2021
referitoare la Pachetul "O Uniune Europeană a sănătăţii" - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Uniuni Europene a sănătăţii: consolidarea rezilienţei UE în caz de ameninţări transfrontaliere la adresa sănătăţii - COM(2020) 724 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea rolului Agenţiei Europene pentru Medicamente în ceea ce priveşte pregătirea pentru situaţii de criză în domeniul medicamentelor şi al dispozitivelor medicale şi gestionarea acestora - COM(2020) 725 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru european de prevenire şi control al bolilor - COM(2020) 726 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate şi de abrogare a Deciziei nr. 1.082/2013/UE - COM(2020) 727 final şi Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia farmaceutică pentru Europa - COM(2020) 761 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 16 aprilie 2021
6.HOTĂRÂRE 51 12/04/2021
 HOTĂRÂRE nr. 51 din 12 aprilie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Agenda UE privind combaterea terorismului: anticipare, prevenire, protejare şi răspuns - COM(2020) 795 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 16 aprilie 2021
7.HOTĂRÂRE 52 12/04/2021
 HOTĂRÂRE nr. 52 din 12 aprilie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital - JOIN(2020) 18 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 16 aprilie 2021
8.HOTĂRÂRE 53 12/04/2021
 HOTĂRÂRE nr. 53 din 12 aprilie 2021
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele UE privind protecţia datelor cu caracter personal - COM(2021) 20 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 16 aprilie 2021
9.HOTĂRÂRE 54 12/04/2021
 HOTĂRÂRE nr. 54 din 12 aprilie 2021
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele UE privind protecţia datelor cu caracter personal - COM(2021) 21 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 16 aprilie 2021
10.HOTĂRÂRE 425 07/04/2021
 HOTĂRÂRE nr. 425 din 7 aprilie 2021
privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 16 aprilie 2021
11.CUANTUM TOTAL 16/04/2021
 CUANTUM TOTAL din 16 aprilie 2021
privind sumele primite în anul 2020

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 16 aprilie 2021

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty