Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 558 din data: 26/06/2020

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 50 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 50 din 23 iunie 2020
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în vederea soluţionării nevoii urgente de amânare a anumitor termene pentru depunerea şi schimbul de informaţii în domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 197 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020
2.HOTĂRÂRE 51 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 51 din 23 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Identificarea şi înlăturarea barierelor din cadrul pieţei unice - COM (2020) 93 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020
3.HOTĂRÂRE 52 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 52 din 23 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune pe termen lung pentru o mai bună implementare şi asigurare a respectării normelor privind piaţa unică - COM (2020) 94 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020
4.HOTĂRÂRE 53 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 53 din 23 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind identitatea administratorului de active pentru fondul comun de provizionare, în conformitate cu art. 212 din Regulamentul financiar 2018/1.046 - COM (2020) 130 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020
5.HOTĂRÂRE 54 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 54 din 23 iunie 2020
referitoare la Addendumul la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Adriatice şi a Mării Ionice - COM (2020) 132 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020
6.HOTĂRÂRE 55 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 55 din 23 iunie 2020
referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a directivelor (UE) 2017/2.455 şi (UE) 2019/1.995 în ceea ce priveşte datele de transpunere şi aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 - COM (2020) 198 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020
7.HOTĂRÂRE 56 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 56 din 23 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament de punere în aplicare al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2.026 în ceea ce priveşte datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 - COM (2020) 199 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020
8.HOTĂRÂRE 57 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 57 din 23 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2.454 în ceea ce priveşte datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 - COM (2020) 201 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020
9.HOTĂRÂRE 58 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 58 din 23 iunie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 în ceea ce priveşte măsurile specifice de acordare a unui sprijin temporar excepţional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 186 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020
10.HOTĂRÂRE 59 23/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 59 din 23 iunie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului referitoare la adoptarea unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile 2018/0178 (COD) şi de modificare a Regulamentului 2019/2.088 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare - COM (2020) 155 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020
11.HOTĂRÂRE 483 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 483 din 25 iunie 2020
pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 26 iunie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty