Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 567 din data: 03/06/2021

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 69 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 69 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Noua agendă privind consumatorii - Consolidarea rezilienţei consumatorilor pentru o redresare durabilă - COM(2020) 696

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021
2.HOTĂRÂRE 70 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 70 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalităţii: Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025 - COM(2020) 698 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021
3.HOTĂRÂRE 589 27/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 589 din 27 mai 2021
pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 991/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Brăila-Galaţi", precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 991/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021
4.HOTĂRÂRE 584 27/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 584 din 27 mai 2021
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021
5.HOTĂRÂRE 588 27/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 588 din 27 mai 2021
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Completare de la 3 la 4 benzi de circulaţie a sectorului de pe DN1 km 95 + 100-95 + 400, în localitatea Cornu"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021
6.HOTĂRÂRE 71 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 71 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană şi Curtea de Conturi privind examinarea Uniunii Europene prevăzută de mecanismul de examinare a punerii în aplicare a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (UNCAC) - COM(2020) 793 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021
7.HOTĂRÂRE 72 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 72 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Recomandări adresate statelor membre cu privire la planurile lor strategice pentru Politica Agricolă Comună - COM(2020) 846

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021
8.HOTĂRÂRE 73 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 73 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a potenţialului inovator al UE - Un plan de acţiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea şi rezilienţa UE - COM(2020) 760 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021
9.HOTĂRÂRE 74 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 74 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Planul european de combatere a cancerului - COM(2021) 44 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021
10.HOTĂRÂRE 75 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 75 din 25 mai 2021
referitoare la Cartea verde privind îmbătrânirea populaţiei. Promovarea solidarităţii şi a responsabilităţii între generaţii - COM(2021) 50 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021
11.HOTĂRÂRE 76 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 76 din 25 mai 2021
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare, şi a Regulamentului (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale UE în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare, al azilului şi al migraţiei şi de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1.726, (UE) 2018/1.862 şi (UE) 2019/816, în scopul introducerii unei proceduri de screening pentru resortisanţii ţărilor terţe la frontierele externe - COM(2021) 96 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021
12.HOTĂRÂRE 77 25/05/2021
 HOTĂRÂRE nr. 77 din 25 mai 2021
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al UE pentru Egalitatea de Gen (Gap) III - O agendă ambiţioasă pentru egalitatea de gen şi emanciparea femeilor în acţiunile externe ale UE - JOIN(2020) 17 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021
13.DECIZIE 94 16/02/2021
 DECIZIA nr. 94 din 16 februarie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 152/2019

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty