Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 586 din data: 16/06/2022

Inapoi
1.DECIZIE 95 10/03/2022
 DECIZIA nr. 95 din 10 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022
2.HOTĂRÂRE 744 02/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 744 din 2 iunie 2022
privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022
3.HOTĂRÂRE 753 08/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 753 din 8 iunie 2022
privind aprobarea repartizării sub formă de vărsăminte la bugetul de stat a cotei din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, realizat de Regia Autonomă "Monetăria Statului" pentru exerciţiul financiar al anului 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022
4.HOTĂRÂRE 761 08/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 761 din 8 iunie 2022
privind închirierea unor părţi din imobilele 1535 şi 2771 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022
5.HOTĂRÂRE 762 08/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 762 din 8 iunie 2022
privind recunoaşterea Asociaţiei "Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare", judeţul Satu Mare, ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022
6.HOTĂRÂRE 763 08/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 763 din 8 iunie 2022
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în domeniul public al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, al oraşelor Brezoi şi Horezu, judeţul Vâlcea, şi al comunei Petreşti, judeţul Dâmboviţa, şi de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022
7.HOTĂRÂRE 772 08/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 772 din 8 iunie 2022
privind aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022
8.METODOLOGIE 08/06/2022
 METODOLOGIE din 8 iunie 2022
de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022
9.ORDIN 150 09/06/2022
 ORDIN nr. 150 din 9 iunie 2022
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022
10.ORDIN 880 07/06/2022
 ORDIN nr. 880 din 7 iunie 2022
privind modificarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.057/2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 16 iunie 2022

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2023. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty