Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 660 din data: 05/07/2021

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 90 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 90 din 30 iunie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce priveşte controalele oficiale efectuate asupra animalelor şi produselor de origine animală exportate din ţări terţe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicţiei privind anumite utilizări ale antimicrobienilor - COM(2021) 108 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
2.HOTĂRÂRE 91 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 91 din 30 iunie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii (reformare) - COM(2021) 85 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
3.HOTĂRÂRE 92 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 92 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind Pilonul european al drepturilor sociale - COM(2021) 102 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
4.HOTĂRÂRE 93 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 93 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Consolidarea cooperării în materie de returnare şi readmisie ca parte a unei politici echitabile, eficace şi cuprinzătoare a UE în domeniul migraţiei - COM(2021) 56 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
5.HOTĂRÂRE 94 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 94 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu privind consolidarea contribuţiei UE la multilateralismul bazat pe norme - JOIN(2021) 3 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
6.HOTĂRÂRE 95 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 95 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare şi industria spaţială - COM(2021) 70 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
7.HOTĂRÂRE 96 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 96 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii comerciale - O politică comercială deschisă, durabilă şi fermă - COM(2021) 66 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
8.HOTĂRÂRE 97 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 97 din 30 iunie 2021
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte scutirile aplicate importurilor şi anumitor furnizări, în legătură cu măsurile Uniunii în interes public - COM(2021) 181 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
9.HOTĂRÂRE 98 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 98 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe reziliente la schimbările climatice - Noua Strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice - COM(2021) 82 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
10.HOTĂRÂRE 99 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 99 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital - COM(2021) 118 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
11.HOTĂRÂRE 100 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 100 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - O cale comună către o redeschidere sigură şi durabilă - COM(2021) 129 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
12.HOTĂRÂRE 101 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 101 din 30 iunie 2021
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul european în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre - COM(2021) 89 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
13.HOTĂRÂRE 102 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 102 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei privind iniţiativa cetăţenească europeană "Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe" - C(2021) 171 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
14.HOTĂRÂRE 103 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 103 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalităţii: Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030 - COM(2021) 101 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
15.HOTĂRÂRE 104 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 104 din 30 iunie 2021
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind acţiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleaşi principii - COM(2021) 110 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
16.HOTĂRÂRE 105 30/06/2021
 HOTĂRÂRE nr. 105 din 30 iunie 2021
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.628 în ceea ce priveşte dispoziţiile tranzitorii pentru anumite echipamente prevăzute cu motoare cu o putere cuprinsă între 56 kW şi 130 kW, precum şi cu o putere mai mare de 300 kW, pentru a aborda impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 - COM (2021) 254 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021
17.DECIZIE 172 16/03/2021
 DECIZIA nr. 172 din 16 martie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 5 iulie 2021

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty