Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 664 din data: 04/07/2022

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 104 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 104 din 29 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 - COM(2022) 151 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022
2.HOTĂRÂRE 103 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 103 din 29 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 - COM(2022) 150 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022
3.HOTĂRÂRE 105 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 105 din 29 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind raportarea datelor despre mediu provenite de la instalaţii industriale şi înfiinţarea Portalului emisiilor industriale - COM(2022) 157 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022
4.HOTĂRÂRE 106 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 106 din 29 iunie 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 în ceea ce priveşte o măsură specifică de acordare a unui sprijin excepţional şi temporar din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia - COM(2022) 242 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022
5.HOTĂRÂRE 107 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 107 din 29 iunie 2022
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru textile sustenabile şi circulare - COM(2022) 141 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022
6.HOTĂRÂRE 847 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 847 din 29 iunie 2022
privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2022 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, în vederea finanţării participării României la instrumentul PaRIS

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022
7.HOTĂRÂRE 845 29/06/2022
 HOTĂRÂRE nr. 845 din 29 iunie 2022
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022
8.DECIZIE 395 04/07/2022
 DECIZIE nr. 395 din 4 iulie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022
9.DECIZIE 396 04/07/2022
 DECIZIE nr. 396 din 4 iulie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Cupă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022
10.DECIZIE 397 04/07/2022
 DECIZIE nr. 397 din 4 iulie 2022
privind eliberarea domnului Claudiu-Emanuel Simion, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022
11.DECIZIE 398 04/07/2022
 DECIZIE nr. 398 din 4 iulie 2022
privind acordarea autorizării Regiei Autonome RASIROM în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022
12.DECIZIE 399 04/07/2022
 DECIZIE nr. 399 din 4 iulie 2022
privind acordarea autorizării Societăţii STIMPEX - S.A. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022
13.DECIZIE 32 06/06/2022
 DECIZIA nr. 32 din 6 iunie 2022
referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Dacă nedeclararea la organul fiscal competent (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, direcţia generală a finanţelor publice) a veniturilor obţinute din vânzarea de autoturisme second-hand şi evidenţiate în acte contabile primare, în condiţiile declarării acestora la direcţia de taxe şi impozite locale, se circumscrie laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare (ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile) sau întruneşte elementele de tipicitate ale contravenţiei prevăzute de art. 219 alin. (1) lit. b) combinat cu art. 219 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume).

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022
14.ORDIN 1724 29/06/2022
 ORDIN nr. 1.724 din 29 iunie 2022
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022
15.ORDIN 442 30/06/2022
 ORDIN nr. 442 din 30 iunie 2022
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 4 iulie 2022

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty