Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 697 din data: 12/07/2022

Inapoi
1.LEGE 208 11/07/2022
 LEGE nr. 208 din 11 iulie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022
2.DECRET 967 11/07/2022
 DECRET nr. 967 din 11 iulie 2022
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022
3.DECIZIE 125 15/03/2022
 DECIZIA nr. 125 din 15 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022
4.DECIZIE 238 03/05/2022
 DECIZIA nr. 238 din 3 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022
5.ORDIN 190 12/07/2022
 ORDIN nr. 190 din 12 iulie 2022
pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022
6.ORDIN 83 12/07/2022
 ORDIN nr. 83 din 12 iulie 2022
pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022
7.ORDIN 452 05/07/2022
 ORDIN nr. 452 din 5 iulie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022
8.CIRCULARĂ 18 07/07/2022
 CIRCULARĂ nr. 18 din 7 iulie 2022
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 125 de ani de la naşterea lui Tudor Vianu

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty