Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 716 din data: 10/08/2020

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 605 31/07/2020
 HOTĂRÂRE nr. 605 din 31 iulie 2020
privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020
2.HOTĂRÂRE 608 31/07/2020
 HOTĂRÂRE nr. 608 din 31 iulie 2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Remodelarea, consolidarea şi supraetajarea Sălii Omnia pentru conversia în Centrul Naţional al Dansului Bucureşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020
3.HOTĂRÂRE 609 31/07/2020
 HOTĂRÂRE nr. 609 din 31 iulie 2020
pentru aprobarea condiţiilor privind acordarea locuinţei de serviciu, a cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu şi cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020
4.HOTĂRÂRE 610 31/07/2020
 HOTĂRÂRE nr. 610 din 31 iulie 2020
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Tribunalului Călăraşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020
5.HOTĂRÂRE 612 31/07/2020
 HOTĂRÂRE nr. 612 din 31 iulie 2020
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020
6.HOTĂRÂRE 618 31/07/2020
 HOTĂRÂRE nr. 618 din 31 iulie 2020
privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înscrierea părţii de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea valorii de inventar a imobilului 403 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020
7.HOTĂRÂRE 619 31/07/2020
 HOTĂRÂRE nr. 619 din 31 iulie 2020
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Măgura, judeţul Bacău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020
8.HOTĂRÂRE 623 31/07/2020
 HOTĂRÂRE nr. 623 din 31 iulie 2020
pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020
9.ORDIN 119 04/08/2020
 ORDIN nr. 119 din 4 august 2020
pentru dobândirea personalităţii juridice de către Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldeşti

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020
10.ORDIN 1930 18/06/2020
 ORDIN nr. 1.930 din 18 iunie 2020
pentru modificarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, aprobate prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 1.277/2015

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020
11.DECIZIE 97 30/07/2020
 DECIZIE nr. 97 din 30 iulie 2020
privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei cuprinzând remuneraţiile datorate cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publică online a operelor muzicale în spectacole de muzică, pop, rock, simfonice, de cameră, corale, de muzică electronică şi spectacole de teatru ce includ opere muzicale, comunicate publicului la distanţă, prin internet sau alte mijloace tehnice

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty