Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 768 din data: 02/08/2022

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 962 27/07/2022
 HOTĂRÂRE nr. 962 din 27 iulie 2022
privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, administrate de Autoritatea Navală Română, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022
2.HOTĂRÂRE 963 27/07/2022
 HOTĂRÂRE nr. 963 din 27 iulie 2022
pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022
3.HOTĂRÂRE 966 27/07/2022
 HOTĂRÂRE nr. 966 din 27 iulie 2022
privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Brăila asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în judeţul Brăila, înscrierea unor imobile situate în judeţul Brăila în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Aeroclubului României, precum şi privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022
4.ORDIN 163 26/07/2022
 ORDIN nr. 163 din 26 iulie 2022
privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare şi a unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022
5.ORDIN 2251 21/07/2022
 ORDIN nr. 2.251 din 21 iulie 2022
privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.137/2018

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022
6.ORDIN 2288 27/07/2022
 ORDIN nr. 2.288 din 27 iulie 2022
privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.323/2021 pentru aprobarea listei prevăzute la art. 4 alin. (6^1) din Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022
7.REGULAMENT 13 28/07/2022
 REGULAMENT nr. 13 din 28 iulie 2022
pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022
8.ORDIN 635 25/07/2022
 ORDIN nr. 635 din 25 iulie 2022
pentru aprobarea Metodologiei de modificare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap ale cărui activităţi au fost planificate până la 31 decembrie 2021

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022
9.METODOLOGIE 25/07/2022
 METODOLOGIE din 25 iulie 2022
de modificare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap ale cărui activităţi au fost planificate până la 31 decembrie 2021

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 2 august 2022

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty