Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 825 din data: 09/09/2020

Inapoi
1.LEGE 198 08/09/2020
 LEGE nr. 198 din 8 septembrie 2020
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM)

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
2.DECRET 497 08/09/2020
 DECRET nr. 497 din 8 septembrie 2020
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM)

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
3.HOTĂRÂRE 752 03/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 752 din 3 septembrie 2020
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 929/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2.219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
4.LEGE 199 08/09/2020
 LEGE nr. 199 din 8 septembrie 2020
privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
5.DECRET 498 08/09/2020
 DECRET nr. 498 din 8 septembrie 2020
pentru promulgarea Legii privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
6.HOTĂRÂRE 22 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 22 din 8 septembrie 2020
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
7.HOTĂRÂRE 23 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 23 din 8 septembrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Foaie de parcurs pentru un acord privind bugetul pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021-2027, Contribuţia Comisiei Europene la Reuniunea Consiliului European din 20-21 iunie 2019 - COM (2019) 295

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
8.HOTĂRÂRE 24 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 24 din 8 septembrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Raport referitor la progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migraţia - COM (2019) 481

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
9.HOTĂRÂRE 25 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 25 din 8 septembrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Strategia anuală pentru 2020 privind creşterea durabilă - COM (2019) 650

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
10.HOTĂRÂRE 26 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 26 din 8 septembrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea procesului de aderare - O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest - COM (2020) 57

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
11.HOTĂRÂRE 27 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 27 din 8 septembrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie europeană privind datele - COM (2020) 66

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
12.HOTĂRÂRE 28 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 28 din 8 septembrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă - Inteligenţa artificială - O abordare europeană axată pe excelenţă şi încredere - COM (2020) 65

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
13.HOTĂRÂRE 29 08/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 29 din 8 septembrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Conturarea viitorului digital al Europei - COM (2020) 67

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
14.DECIZIE 391 18/06/2020
 DECIZIA nr. 391 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.201 din Codul civil din 1864 şi ale art. 431 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020
15.DECIZIE 331 08/09/2020
 DECIZIE nr. 331 din 8 septembrie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Petronel Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 9 septembrie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty