Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 828 din data: 23/08/2022

Inapoi
1.DECIZIE 859 14/12/2021
 DECIZIA nr. 859 din 14 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 23 august 2022
2.DECIZIE 159 17/03/2022
 DECIZIA nr. 159 din 17 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 3^3 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 23 august 2022
3.DECIZIE 288 17/05/2022
 DECIZIA nr. 288 din 17 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în interpretarea dată prin Decizia nr. 13 din 13 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 23 august 2022
4.HOTĂRÂRE 1040 18/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 18 august 2022
privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi, după caz, valorificării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 23 august 2022
5.HOTĂRÂRE 1041 18/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.041 din 18 august 2022
privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. a terenului în suprafaţă de 30,2676 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică "Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 23 august 2022
6.HOTĂRÂRE 1046 18/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.046 din 18 august 2022
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, în vederea realizării obiectivului de investiţie de utilitate publică şi interes naţional "Amenajare intersecţie cu sens giratoriu DN 65 km 6+000, intersecţie cu DN 65F km 0+000"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 23 august 2022
7.HOTĂRÂRE 1049 18/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 18 august 2022
privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi Palatul Copiilor, Municipiul Râmnicu Vâlcea/Clubul Copiilor Bălceşti, în domeniul public al oraşului Bălceşti pentru Liceul Tehnologic "Petrache Poenaru", pentru desfăşurarea activităţilor specifice unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 23 august 2022
8.HOTĂRÂRE 1051 18/08/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 18 august 2022
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 23 august 2022

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty