Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 908 din data: 07/10/2020

Inapoi
1.HOTĂRÂRE 35 06/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 35 din 6 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă Strategie industrială pentru Europa - COM(2020)102

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020
2.HOTĂRÂRE 34 06/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un nou Plan de acţiune privind economia circulară - Pentru o Europă mai curată şi mai competitivă - COM (2020)98

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020
3.HOTĂRÂRE 33 06/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Politica privind Parteneriatul estic după 2020 - Consolidarea rezilienţei - un Parteneriat estic care produce rezultate pentru toţi - JOIN(2020)7

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020
4.HOTĂRÂRE 31 06/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 31 din 6 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Identificarea şi înlăturarea barierelor din cadrul pieţei unice - COM(2020)93

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020
5.HOTĂRÂRE 103 21/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 103 din 21 septembrie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu - Informaţii financiare cu privire la Fondul european de dezvoltare (FED): previziuni privind angajamentele, plăţile şi contribuţiile - COM (2020) 235 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020
6.HOTĂRÂRE 102 21/09/2020
 HOTĂRÂRE nr. 102 din 21 septembrie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare şi examinare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 privind iniţiativa cetăţenească europeană având în vedere pandemia de COVID-19 - COM (2020) 221 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020
7.HOTĂRÂRE 32 06/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 32 din 6 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune pe termen lung pentru o mai bună implementare şi asigurare a respectării normelor privind piaţa unică - COM(2020)94

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020
8.HOTĂRÂRE 36 06/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 36 din 6 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă şi digitală - COM(2020)103

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020
9.DECIZIE 378 18/06/2020
 DECIZIA nr. 378 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (4) şi ale art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020
10.DECIZIE 407 18/06/2020
 DECIZIA nr. 407 din 18 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020
11.HOTĂRÂRE 822 01/10/2020
 HOTĂRÂRE nr. 822 din 1 octombrie 2020
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0654 Craiova, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020
12.ORDIN 1144 02/10/2020
 ORDIN nr. 1.144 din 2 octombrie 2020
pentru modificarea articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020
13.ORDIN 2575 02/10/2020
 ORDIN nr. 2.575 din 2 octombrie 2020
pentru modificarea articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020

EMITENT: Autoritatea pentru Digitalizarea României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty