Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 216 din data: 16/03/2023

Inapoi
1.ORDIN 205 02/03/2023
 ORDIN nr. 205 din 2 martie 2023
pentru aprobarea conţinutului formularului tipizat şi caracteristicilor de tipărire ale procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 16 martie 2023
2.ORDIN 495 07/03/2023
 ORDIN nr. 495 din 7 martie 2023
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 16 martie 2023
3.ORDIN 689 10/03/2023
 ORDIN nr. 689 din 10 martie 2023
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 16 martie 2023
4.ORDIN 157 13/03/2023
 ORDIN nr. 157 din 13 martie 2023
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 16 martie 2023
5.ORDIN 3734 24/02/2023
 ORDIN nr. 3.734 din 24 februarie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Fundulea, judeţul Călăraşi

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 16 martie 2023
6.ORDIN 3735 24/02/2023
 ORDIN nr. 3.735 din 24 februarie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Rosa Zangara" din municipiul Bucureşti, sectorul 6

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 16 martie 2023

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty