Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Monitorul 457 din data: 17/05/2024

Inapoi
1.DECIZIE 716 12/12/2023
 DECIZIA nr. 716 din 12 decembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (6) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, ale art. 20 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi ale art. 74 din Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 17 mai 2024
2.DECIZIE 42 30/01/2024
 DECIZIA nr. 42 din 30 ianuarie 2024
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 17 mai 2024
3.ORDIN 287 08/02/2024
 ORDIN nr. 287 din 8 februarie 2024
pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Obştii Horezu - Căpăţâna, Unitatea de Producţie I Horezu - Căpăţâna, judeţul Gorj

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 17 mai 2024
4.ORDIN 2863 08/05/2024
 ORDIN nr. 2.863 din 8 mai 2024
pentru completarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 17 mai 2024
5.ORDIN 3756 08/02/2024
 ORDIN nr. 3.756 din 8 februarie 2024
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Ferdinand I" din comuna Măneciu, judeţul Prahova

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 17 mai 2024
6.ORDIN 3759 08/02/2024
 ORDIN nr. 3.759 din 8 februarie 2024
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Questfield" din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 17 mai 2024
7.ORDIN 4305 22/04/2024
 ORDIN nr. 4.305 din 22 aprilie 2024
privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea sumelor din finanţarea de bază într-un procent de maximum 10% pentru cheltuieli de investiţii în beneficiul procesului educaţional, de cercetare, inovare şi antreprenoriat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 17 mai 2024
8.METODOLOGIE 22/04/2024
 METODOLOGIE din 22 aprilie 2024
pentru utilizarea sumelor din finanţarea de bază într-un procent de maximum 10% pentru cheltuieli de investiţii în beneficiul procesului educaţional, de cercetare, inovare şi antreprenoriat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 17 mai 2024

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty